“Participarem en la seva maternitat espiritual”

Recorre constantment a la Verge San­tíssima, Mare de Déu i Mare de la hu­manitat: i Ella atraurà, amb suavitat de Mare, l'amor de Déu a les ànimes que tractes, perque es decideixin -en el seu treball ordinari, en la seva professió- a ser testimonis de Jesucrist. (Forja, 911)

Si ens identifiquem amb Maria, si n’imitem les virtuts, podrem fer que Crist neixi, per la gràcia, en l’ànima de molts que s’hi identificaran per l’acció de l’Esperit Sant. Si imitem Maria, d’alguna manera participarem en la seva maternitat espiritual. En silenci, com Nostra Senyora; sense que es noti, gairebé sense paraules, amb el testimoni íntegre i coherent d’una conducta cristiana, amb la generositat de repetir sense parar un fiat que es renova com quelcom d’íntim entre nosaltres i Déu. (Amics de Déu, 281)

Rebre missatges per correu electrònic

email