“No estaràs empetitit, perquè el teu amor és curt?”

La gràcia de Déu no et manca pas. Per tant, si correspons, has d'estar segur. El triomf depèn de tu: la teva fortalesa i la teva empenta ―unides a aquella gràcia― són una raó més que suficient per donar-te l'optimisme de qui té segura la victòria. (Solc, 80)

No sigueu ànimes de via estreta, homes o dones menors d'edat, curts de vista, inca­paços d'abastar el nostre horitzó sobrenatural cris­tià de fills de Déu. Déu i audàcia! (Solc, 96)

Audàcia no és imprudència, ni gosadia ir­reflexiva, ni simple atreviment.

L'audàcia és fortalesa, virtut cardinal, necessà­ria per a la vida de l'ànima. (Solc, 97)

He llegit un proverbi molt popular en alguns països: «el món és de Déu, però Déu el lloga als valents», i m'ha fet reflexionar. 

―Què esperes? (Solc, 99)

No sóc l'apòstol que hauria de ser. Sóc... el tímid.

―No estaràs empetitit, perquè el teu amor és curt? ―Reacciona! (Solc, 100)

Rebre missatges per correu electrònic

email