Una ajuda als sacerdots

Recórrer en cas de necessitat a la intercessió davant Déu de persones amb fama de santedat és una pràctica corrent de l'Església. Presentem un favor per intercessió de la venerable Montse Grases.

Acudia a la intercessió de la Montse resant cada dia l’oració de l’estampa perquè es pogués vendre un apartament a Barcelona (Espanya) que la meva germana havia deixat en testament a favor del CARF (Fundació per a l’ajuda de formació de sacerdots a Roma). 

No era fàcil, ateses les circumstàncies (pandèmia, crisi immobiliària, diligències a distància, etc.). Al cap de 6 mesos de la mort de la meva germana –que tenia simpatia per la Montse– la gestió va resultar positiva.

J.G.C.
Veneçuela