"Sembradors de pau i d'alegria": El carisma de l'Opus Dei en paraules de sant Josepmaria

En aquest vídeo breu recollim alguns trets del carisma de l'Opus Dei, explicats per sant Josepmaria: fer-ho tot per amor, tenir comprensió per a tothom, pregar per l'Església i pel Papa, compartir la mateixa vocació, ser família, imitar Jesucrist, ser temple de la Trinitat Beatíssima enmig del carrer, santificar la feina.