Sant Rosari

Sant Rosari, publicat per primera vegada el 1934, consta d'una sèrie de consideracions sobre els quinze misteris del Rosari (joiosos, dolorosos i gloriosos), per a facilitar el rés d'aquesta oració mariana i la contemplació d'aquestes escenes de la vida del Senyor i de la seva Mare Santíssima. El llibre conclou amb uns comentaris breus sobre la lletania lauretana.

Sant Rosari

Sant Josepmaria Escrivà va redactar d'una tirada aquesta petita obra el 1931, durant l'acció de gràcies de la santa missa. Va publicar-la el 1934 a fi d'ajudar els lectors a dirigir-se amb senzillesa i confiança a la Mare de Déu i, a través d'Ella, a la Santíssima Trinitat. Perquè -com diu al pròleg- "el principi del camí, que té com a final la completa follia per Jesús, és un confiat amor envers Maria Santíssima".

Actualment, Sant Rosari és publicat en 26 idiomes. La difusió supera els 1.200.000 exemplars.


Índex

Misteris de goig

Misteris de dolor

Misteris de glòria

Misteris de llum