Paraules de Joan Pau II en la canonització de sant Josepmaria

El 6 d'octubre de 2002, Joan Pau II va canonitzar el fundador de l'Opus Dei, i el va definir com "el sant de la vida ordinària".

Roma, 6 d'octubre de 2002, canonització de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, fundador de l'Opus Dei

Amb motiu del 13è aniversari de la canonització de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer recordem les paraules de Joan Pau II en aquella festa: l'homilia de Joan Pau II en la canonització i el seu discurs als participants en la canonització.

Homilia del Papa Joan Pau II en la canonització de sant Josepmaria (6-X-2002)

Roma, Plaça Sant Pere

1. "Els que són guiats per l’Esperit de Déu, aquests són fills de Déu" (Rm 8,14). Aquestes paraules de l’Apòstol Pau que acaben de ressonar en la nostra assemblea ens ajuden a entendre millor el significatiu missatge de la canonització, avui, de Josepmaria Escrivà de Balaguer. Ell es va deixar portar dòcilment per l’Esperit, convençut que només així es pot complir en plenitud la voluntat de Déu.

Aquesta veritat fonamental cristiana era un motiu recorrent en la seva predicació. En efecte, no cessava de convidar els seus fills espirituals a invocar l’Esperit Sant perquè la vida interior, és a dir, la vida de relació amb Déu, i la vida familiar, professional i social, feta de petites realitats terrenals, no estiguessin separades, sinó que constituïssin una única existència "santa i plena de Déu". "A aquest Déu invisible —va escriure—, el trobem en las coses més visibles i materials" (Converses amb Monsenyor Escrivà de Balaguer, n. 114).

Actual i urgent és també avui aquest ensenyament seu. El creient, en virtut del baptisme que l’incorpora a Crist, està cridat a establir amb el Senyor una ininterrompuda relació vital.

2. "Va prendre, llavors, Yahveh Déu l’home i el va deixar en el jardí d’Edèn, per què el llaurés i tingués cura d’ell" (Gn 2, 15). El Llibre del Gènesi, com hem escoltat en la primera Lectura, ens recorda que el Creador ha confiat la terra a l’home, per què la ‘treballés’ i se’n cuidés. Els creients actuant en les diverses realitats d’aquest món, contribueixen a realitzar aquest projecte diví universal. El treball i qualsevol altra activitat, portada a terme amb l’ajuda de la Gràcia, es converteixen en mitjans de santificació quotidiana.

"La vida habitual d’un cristià que té fe –acostumava a afirmar Josepmaria Escrivà–, quan treballa o descansa, quan resa o quan dorm, en tot moment, és una vida en la qual Déu sempre hi és present" (Meditacions, 3 de març de 1954). Aquesta visió sobrenatural de l’existència obre un horitzó extraordinàriament ric de perspectives salvífiques, perquè, també en el context només aparentment monòton del normal esdevenir terreny, Déu es fa proper a nosaltres i nosaltres podem cooperar al seu pla de salvació. Per tant, es comprèn més fàcilment, allò que afirma el Concili Vaticà II, és a dir, que "el missatge cristià no aparta els homes de la construcció del món [...], sinó que els obliga més a portar a terme això com un deure" (Gaudium et spes,34).

3. Elevar el món cap a Déu i transformar-lo des de dins: heus aquí l’ideal que el Sant Fundador us indica, estimats Germans i Germanes que avui us alegreu per la seva elevació a la glòria dels altars. Ell continua recordant-vos la necessitat de no deixar-vos atemorir davant una cultura materialista, que amenaça amb dissoldre la identitat més genuïna dels deixebles de Crist. Li agradava reiterar amb vigor que la fe cristiana s’oposa al conformisme i a la inèrcia interior. Seguint les seves petjades, difoneu en la societat, sense distinció de raça, classe, cultura o edat, la consciència que tots som cridats a la santedat.

Seguint les seves petjades, difoneu en la societat, sense distinció de raça, classe, cultura o edat, la consciència que tots som cridats a la santedat.

Esforceu-vos per ser sants vosaltres mateixos en primer lloc, cultivant un estil evangèlic d’humilitat i servei, d’abandonament en la Providència i d’escolta constant de la veu de l’Esperit. D’aquesta manera, sereu "sal de la terra" (cf. Mt 5, 13) i brillarà "la vostra llum davant dels homes, perquè vegin les vostres bones obres i glorifiquin el vostre Pare que està en els cels" (ibíd., 5, 16).

4. Certament, no falten incomprensions i dificultats per a qui intenta servir amb fidelitat la causa de l’ Evangeli. El Senyor purifica i modela amb la força misteriosa la Creu a tothom qui crida a seguir-lo; però en la Creu – repetia el nou Sant - trobem llum, pau i goig: Lux in cruce, requies in Cruce, gaudium in Cruce!

Des que el set d’agost de mil nou-cents trenta-un, durant la celebració de la Santa Missa, ressonaren en la seva ànima les paraules de Jesús: "quan sigui aixecat de la terra, atrauré a tothom cap a mi" (Jn 12, 32), Josepmaria Escrivà va comprendre més clarament que la missió dels batejats consisteix a elevar la Creu de Crist sobre tota realitat humana, i va sentir que sorgia del seu interior la crida apassionant a evangelitzar tots els ambients. Va acollir llavors sense vacil·lar la invitació feta per Jesús a l’apòstol Pere i que fa poc ha ressonat en aquesta Plaça: "Duc in altum!". Ho va transmetre a tota la seva Família espiritual, perquè oferís a l’Església una aportació vàlida de comunió i servei apostòlic. Aquesta invitació s’estén avui a tots nosaltres. "Rema mar endins –ens diu el diví Mestre - i llanceu les xarxes per la pesca" (Lc 5, 4).

5. Per portar a terme una missió tan comprometedora fa falta, tanmateix, un incessant creixement interior alimentat per l’oració. Sant Josepmaria fou un mestre en la pràctica de l’oració, que ell considerava una "arma" extraordinària per redimir el món. Aconsellava sempre: "Primer, oració; després, expiació; en tercer lloc, molt en «tercer lloc», acció" (Camí, 82). No és una paradoxa, sinó una veritat perenne: la fecunditat de l’apostolat es troba sobretot en l’oració i en una vida sacramental intensa i constant. Aquest és, en el fons, el secret de la santedat i del vertader èxit dels sants.

Que el Senyor us ajudi, estimadíssims germans i germanes, a acollir aquesta exigent herència ascètica i evangelitzadora! Que us sostingui Maria, a qui el Sant Fundador invocava com Spes nostra, Sedes Sapientiae, Ancilla Domini!

Que la Mare de Déu faci de cadascun de nosaltres un testimoni autèntic de l’Evangeli, disposat a donar en tot lloc una generosa contribució a l’edificació del Regne de Crist! Que ens siguin d’estímul l’exemple i els ensenyaments de Sant Josepmaria, per què, a la fi del nostre pelegrinatge terrenal, puguem també nosaltres participar en la benaurada herència del Cel! ¡Allí, juntament amb els àngels i tots els sants, contemplarem el rostre de Déu i cantarem la seva glòria per tota l’eternitat!

Discurs del Sant Pare, Joan Pau II, als participants en la canonització (7-X-2002)

Roma, Plaça de Sant Pere.

Estimadíssims germans i germanes!:

Amb joia us adreço la meva cordial salutació, en aquest dia que segueix el de la canonització del beat Josepmaria Escrivà de Balaguer. Agraeixo a S.E. Mons. Xavier Echevarría, Prelat de l’Opus Dei, les paraules amb les quals s’ha fet intèrpret de tots els presents. Saludo amb afecte els nombrosos Cardenals, Bisbes i sacerdots que han volgut participar en aquesta celebració.

Aquesta trobada festiva uneix una gran varietat de fidels, procedents de molts països i pertanyents als ambients socials i culturals més diversos: sacerdots i laics, homes i dones, joves i ancians, intel·lectuals i treballadors manuals. És aquest un signe del zel apostòlic que cremava en l’ànima de Sant Josepmaria.

En el Fundador de l’Opus Dei destaca l’amor a la voluntat de Déu. Existeix un criteri segur de santedat: la fidelitat en el compliment de la voluntat divina fins les últimes conseqüències. El Senyor té un projecte per cadascun de nosaltres, a cadascun confia una missió en la terra. El sant no aconsegueix ni tan sols imaginar-se a si mateix al marge del designi de Déu: viu només per realitzar-lo. Sant Josepmaria va ser escollit pel Senyor per anunciar la crida universal a la santedat i per indicar que les activitats comunes que componen la vida de tots els dies són camí de santificació. Es podria dir que fou el sant de les coses ordinàries.

Sant Josepmaria va ser escollit pel Senyor per anunciar la crida universal a la santedat i per indicar que les activitats comunes que componen la vida de tots els dies són camí de santificació. Es podria dir que fou el sant de les coses ordinàries.

En efecte, estava convençut que, per qui viu en una perspectiva de fe, tot és ocasió d’encontre amb Déu, tot és estímul per l’oració. Vista d’aquesta manera, la vida quotidiana revela una grandesa insospitada. La santedat apareix veritablement a l’abast de tots.

Escrivà de Balaguer va ser un sant de gran humanitat. Tots els qui el tractaren, de qualsevol cultura o condició social, van sentir-lo com un pare, lliurat totalment al servei dels altres, perquè estava convençut que cada ànima és un tresor meravellós; en efecte, cada home val tota la Sang de Crist. Aquesta actitud de servei és patent en la seva entrega al ministeri sacerdotal i en la magnanimitat amb la qual va impulsar tantes obres d’evangelització i de promoció humana en favor dels més pobres.

El Senyor li va fer entendre profundament el do de la nostra filiació divina. Ell va ensenyar a contemplar el rostre tendre d’un Pare en el Déu que ens parla a través de les més diverses vicissituds de la vida. Un Pare que ens estima, que ens segueix pas a pas i ens protegeix, ens comprèn i espera de cadascun de nosaltres la resposta de l’amor. La consideració d’aquesta presència paterna, que l’acompanya a tot arreu, dóna al cristià una confiança infrangible; en tot moment ha de confiar en el Pare celestial. Mai no se sent sol ni té por. En la Creu –quan es presenta– no veu un càstig sinó una missió confiada pel mateix Senyor. El cristià és necessàriament optimista, perquè sap que és fill de Déu en Crist.

Sant Josepmaria estava profundament convençut que la vida cristiana implica una missió i un apostolat, que som en el món per salvar-lo amb Crist. Estimava el món apassionadament, amb "amor redemptor" (cf. Catecisme de l’Església Catòlica, n. 604). Per això les seves ensenyances han ajudat a tants cristians corrents a descobrir el poder redemptor de la fe, la seva capacitat de transformar la terra. Aquest és un missatge que té abundants i fructuoses implicacions per a la missió evangelitzadora de l’Església.

Promou la cristianització del món "des de dins", mostrant que no hi pot haver conflicte entre la llei divina i les exigències del genuí progrés humà. Aquest sant sacerdot va mostrar que Crist ha de ser l’àpex de tota activitat humana (cf Jn 12,32). El seu missatge mou el cristià a actuar en els llocs on es modela el futur de la societat. De la presència activa del laic en totes les professions i en les fronteres més avançades del desenvolupament ha de derivar forçosament una contribució positiva a l’enfortiment d’aquesta harmonia entre fe i cultura de què tan necessitat està el nostre temps.

Sant Josepmaria Escrivà ha gastat la seva vida en servei de l’Església. Els sacerdots, els laics que segueixen els camins més diversos, els religiosos i les religioses troben en els seus escrits una font estimulant d’inspiració. Benvolguts germans i germanes, en imitar-lo amb obertura d’esperit i de cor, disposats a servir les Esglésies locals, esteu contribuint a donar força a l’espiritualitat de comunió, indicada en la Carta apostòlica Novo millennio ineunte com un dels objectius més importants pel nostre temps.

M’és grat acabar amb una referència a la festa litúrgica d’avui, Nostra Senyora del Rosari. Sant Josepmaria va escriure un bonic llibre titulat Sant Rosari que s’inspira en la infància espiritual, disposició d’esperit pròpia dels qui volen arribar a un abandonament total en la voluntat divina. De tot cor confio a la protecció maternal de Maria tots vosaltres, amb les vostres famílies i els vostres apostolats, i us agraeixo la vostra presència.

Dono les gràcies novament a tots els presents, especialment als qui han vingut de lluny. Us invito, estimadíssims germans i germanes, a portar a tot arreu un testimoni clar de fe, segons l’exemple i les ensenyances del vostre sant Fundador. Us acompanyo amb la meva oració i de tot cor us beneeixo, així com les vostres famílies i les vostres activitats.

Tots els escrits de sant Josepmaria

En el lloc web escrivaworks.org podeu consultar, amb diversos criteris de cerca, tots els escrits publicats de sant Josepmaria Escrivà, fundador de l'Opus Dei en 17 llengües entre ellas el català.