Què comporta ser cooperador de l'Opus Dei?

La comesa dels cooperadors és col·laborar —espiritualment o materialment— amb les iniciatives apostòliques de l'Opus Dei.

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

La comesa dels cooperadors és col·laborar —espiritualment o materialment— amb les iniciatives apostòliques de l'Opus Dei. L'ajuda espiritual es pot concretar en l'oració, diària si és possible, per l'Opus Dei i els seus apostolats. L'aportació material consisteix a col·laborar amb el seu treball en alguna tasca apostòlica de la Prelatura o en l'ajuda econòmica. A més, els qui ho desitgen, participen en els mitjans de formació cristiana que proporciona la Prelatura.