Novena de les persones malaltes

Cada 11 de febrer, coincidint amb la Mare de Déu de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Malalt. Oferim la "Novena de les persones malaltes" per demanar a sant Josepmaria la seva intercessió i ajuda en la salut.


Índex

1r dia. Déu ens estima
2n dia. Jesús és el nostre amic
3r dia. Déu escolta l'oració dels malalts
4t dia. Déu ens ajuda a estar alegres
5è dia. Déu beneeix els que accepten la seva Voluntat
6è dia. Jesús ens ensenya a fer del patiment un acte d'amor
7è dia. Déu ens ajuda a portar l'alegria als altres
8è dia. Jesús ens convida a col·laborar amb ell
9è dia. Maria, mare nostra, és al nostre costat


1r dia

Déu ens estima

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

Cal arribar a la convicció que Déu està contínuament al nostre costat. —Vivim com si el Senyor estigués allà lluny, on brillen les estrelles, i no ens adonem que també el tenim sempre a la vora. I hi està com un Pare amorós —a cadascun de nosaltres ens estima més que totes les mares del món puguin estimar els seus fills—, ajudant-nos, inspirant-nos, beneint... i perdonant. Quantes vegades no hem fet desarrufar el front dels nostres pares, tot dient-los, després d’una entremaliadura: ja no ho faré més! —Potser aquell mateix dia hi tornàvem... —I el nostre pare, fingint duresa en la veu, amb la cara tota seriosa, ens renya..., mentre el cor, coneixedor de la nostra feblesa, se li entendreix pensant: pobre noi, quins esforços que fa per portar-se bé! Cal que ens convencem, que ens en saturem, que Pare i molt Pare nostre és el Senyor que està al costat nostre i en el cel. (Camí, núm. 267)

Quan et sembli que el Senyor t’abandona, no t’entristeixis: ¡busca’l amb més determinació! Ell, l’Amor, no et deixa sol. (Forja, núm. 250)

Si venen contradiccions, estigues segur que són una prova de l'amor de Pare, que el Senyor et té. (Forja, núm. 815)

—Nen. —Malalt. —Quan escriviu aquestes paraules, ¿no us ve la temptació de posar-les amb majúscula? És que, per a una ànima enamorada, els nens i els malalts són Ell. (Camí, núm. 419)

Pregària de la persona malalta

Perquè Déu nostre Senyor em concedeixi la gràcia de veure, amb la llum clara de la fe, que Ell és sempre al meu costat, com un Pare amorós que no m'abandona mai; que em faci comprendre que Ell és l'amor, i vol el meu bé més que ningú al món. I que m’ajudi a tenir confiança amb el Metge diví, Jesucrist, que em pot concedir la salut del cos –si aquesta és la seva santa Voluntat– i la pau de l'ànima.

Pregària per la persona malalta

Perquè Déu concedeixi al seu fill/a la seva filla... la gràcia de sofrir ple/na de fe i confiança, amb la seguretat total que Ell és sempre al seu costat, i l’ajuda amb el seu immens afecte de Pare. I que, si aquesta és la seva Santa voluntat, li concedeixi la curació i la total recuperació de la salut.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


2n dia

Jesús és el nostre amic

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

Jesús és el teu amic. —L’Amic. —Amb cor de carn, com el teu. —Amb ulls de mirada amabilíssima, que van plorar per Llàtzer. —I tant com a Llàtzer, t’estima a tu. (Camí, núm. 422)

Busques la companyia d’amics, que amb la conversa i l’afecte, amb el tracte, et fan més tolerable l’exili d’aquest món... tot i que els amics, a vegades traeixen. —No ho trobo malament. Però... ¿com és que no sovinteges cada dia amb més intensitat la companyia, la conversa del Gran Amic que mai no traeix? (Camí, núm. 88)

Amb tu, Jesús, ¡que n’és de plaent el dolor, i de lluminosa la foscor! (Camí, núm. 229)

Ja han cosit Jesús a la Creu... No calia tant de turment. Ell hauria pogut evitar aquelles amargors... Però va voler patir tot això per tu i per mi. I nosaltres, ¿és que no sabrem correspondre-hi? (Via Crucis, XI, núm. 1)

Pregària de la persona malalta

Perquè Maria Santíssima i Sant Josep m’obtinguin la gràcia de sentir la tendresa, el consol i l'alegria de l'amistat de Crist, recordant-me allò que ens va dir: Us he dit amics. I que aquesta amistat em faci més suau el fet d’acceptar i oferir a Déu els meus patiments –durant tot el temps que Ell disposi–, pensant en l'amor amb què Jesús va voler patir la seva Passió per amor a mi.

Pregària per la persona malalta

Perquè, a través de la intercessió de la Mare de Déu i sant Josep, Déu concedeixi al seu fill/a la seva filla la gràcia de sentir la tendresa, el confort i l'alegria de l'amistat divina de Jesús, perquè li sigui més suau el fet d'acceptar i oferir a Déu els seus patiments, pensant en l'amor amb què Crist va patir per nosaltres. I que no dubti que Jesús li concedirà la salut, si això és el millor per a la seva ànima.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


3r dia

Déu escolta l'oració dels malalts

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

Després de l’oració del Sacerdot i de les verges consagrades, l’oració més plaent a Déu és la dels infants i la dels malalts. (Camí, núm. 98)

Parla Jesús: «I jo us dic: demaneu i us serà donat: cerqueu i trobareu; truqueu i us obriran». Fes oració. ¿En quin negoci humà poden donar-te més seguretats d’èxit? (Camí, núm. 96)

Orar és el camí per abreujar tots els mals que patim. (Forja, núm. 76)

Hem de creure amb una fe ferma en qui ens salva, en aquest Metge diví que ha estat enviat justament per guarir-nos. Creure amb tanta més força com més gran o més desesperada sigui la malaltia que patim. (Amics de Déu, núm. 193)

...Repeteix amb segura esperança: Senyor, mira que estic malalt; Senyor, Tu, que per amor has mort a la Creu per mi, vine a guarir-me. Confia, insisteixo: persevera picant al seu Cor amantíssim. Com als leprosos de l'Evangeli, et donarà la salut. (Forja, núm. 213)

Pregària de la persona malalta

Perquè, amb la gràcia de l'Esperit Sant, augmenti en mi cada dia més la fe en l'oració, amb la seguretat que Déu sempre m’escolta, Ell que atén les oracions humils i perseverants dels seus fills i no deixa mai de donar-nos les gràcies més convenients per a la nostra santificació i la nostra salvació. I que, per això, en demanar a Jesús que em curi, no em manqui la fe que, si és per al meu bé, m’ho concedirà.

Pregària per la persona malalta

Perquè l'Esperit Sant ajudi al seu fill/a la seva filla... a tenir molta fe en l'oració. Que en la pregària hi trobi la pau i la seguretat, amb el convenciment que Nostre Senyor va prometre escoltar i atendre les nostres oracions, sempre disposat a donar-nos allò que més ens convé. I que, per això, no deixi de demanar, amb molta fe –confortat/ada també en la intercessió de la Mare de Déu– la gràcia de curar-se d'aquesta malaltia, si això és el millor per a ell/a.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


4t dia

Déu ens ajuda a estar alegres

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

L’alegria que has de tenir no és aquesta que podríem anomenar fisiològica, d’animal sa, sinó una altra de sobrenatural, que prové d’abandonar-ho tot i d’abandonar-te en els braços amorosos del nostre Pare-Déu. (Camí, núm. 659)

L'alegria és conseqüència necessària de la filiació divina, de saber-nos estimats amb predilecció pel nostre Pare Déu, que ens acull, ens ajuda i ens perdona. —Recorda-ho bé i sempre: encara que alguna vegada sembli que tot s'enfonsa, no s'enfonsa res!, perquè Déu no perd batalles. (Forja, núm. 332)

L'amor autèntic comporta l'alegria: una alegria que té les seves arrels en forma de Creu. (Forja, núm. 28)

Et vull feliç a la terra. —I no ho seràs si no perds aquesta por del dolor. Perquè, mentre «caminem», en el dolor es troba precisament la felicitat. (Camí, núm. 217)

Pregària de la persona malalta

Perquè Déu em concedeixi la gràcia de gaudir de la meravella de l'alegria cristiana, que Jesús ens concedeix, com a fruit de l'Esperit Sant, quan abracem els dolors, les malalties i les contradiccions d'aquesta vida amb un total abandonament en els braços del nostre Pare Déu. I que m’ajudi a entendre que l'alegria neix de l'amor, i l'amor es fa autèntic –talment com l'or purificat en el foc– enmig de les proves i en la Creu.

Pregària per la persona malalta

Perquè Déu concedeixi al seu fill/a la seva filla... el do de l'alegria cristiana, que l'Esperit Sant comunica a les ànimes que s’abandonen filialment en els braços del seu Pare Déu. I que l'experiència d'aquesta alegria l’ajudi a entendre que no hi ha felicitat més gran que la d’estimar molt, imitant l'amor total amb què Jesucrist es va abraçar a la Creu per nosaltres.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


5è dia

Déu beneeix els que accepten la seva Voluntat

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

L’acceptació rendida de la Voluntat de Déu comporta necessàriament el goig i la pau: la felicitat en la Creu. —Aleshores es veu com el jou de Crist és suau i la seva càrrega no és feixuga. (Camí, núm. 758)

Jesús pateix per complir la Voluntat del Pare... I tu, que també vols complir la Santíssima Voluntat de Déu, seguint les passes del Mestre, ¿et podràs queixar si trobes com a company del camí el sofriment? (Camí, núm. 213)

Estàs patint una gran tribulació? —Tens contradiccions? Digues, molt a poc a poc, com assaborint-la, aquesta oració ferma i viril: «Que es faci, que es compleixi, que sigui lloada i eternament exalçada la justíssima i amabilíssima Voluntat de Déu, sobre totes les coses. —Amén. —Amén.» Jo t’asseguro que aconseguiràs la pau. (Camí, núm. 691)

Jesús, el que tu «vulguis»... jo ho estimo. (Camí, núm. 773)

Pregària de la persona malalta

Perquè, assistit per la Santíssima Mare de Déu, sàpiga acceptar amb amor la Voluntat de Déu dient, com Maria, un "faci’s" –un fiat– ple de fe i amor. I que no oblidi mai que la Voluntat de Déu és sempre –fins i tot quan no l’entenem– una carícia del cel, que és el nostre veritable bé; i que, per això, l'oració més perfecta és dir: "Faci’s la vostra Voluntat, així a la terra com es fa en el cel".

Pregària per la persona malalta

Que la Santíssima Mare de Déu ajudi al seu fill/a la seva filla... a acceptar, amb molta fe i amor, la Santa Voluntat de Déu i que, com a fruit d'aquesta acceptació, trobi la pau i assaboreixi la veritat de les paraules de Jesús: El meu jou és suau i, la meva càrrega, lleugera.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


6è dia

Jesús ens ensenya a fer del patiment un acte d'amor

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

Quan estiguis malalt, ofereix amb amor els teus patiments, i esdevindran encens que s'eleva en honor de Déu i que et santifica. (Forja, núm. 791)

El camí de l'Amor es diu Sacrifici. (Forja, núm. 768)

Amb tu, Jesús, ¡que n’és de plaent el dolor, i de lluminosa la foscor! (Camí, núm. 229)

—Mira amb quin amor s’abraça a la Creu. —Aprèn d’Ell. —Jesús porta la Creu per tu: tu, porta-la per Jesús. Però no la portis arrossegant, la Creu. Porta-la a plom, perquè la teva Creu, portada així, no serà una Creu qualsevol: serà... la Santa Creu. No et resignis amb la Creu. Resignació és una paraula ben poc generosa. Vulgues la Creu. Quan la vulguis de debò, la teva Creu serà... una Creu, sense Creu. I ben segur que, com Ell, trobaràs Maria pel camí. (Sant Rosari, 4t misteri de dolor)

Pregària de la persona malalta

Perquè Déu nostre Senyor m'ensenyi a veure el dolor, el patiment i la malaltia, no com un càstig, sinó com una santa participació a la Creu de Crist; de tal manera que sàpiga estimar la Creu com Ell va estimar-la, i aprengui a abraçar-la i oferir-la a Déu sense rebellar-me o queixar-me. I que, al mateix temps, no deixi de pregar demanant al Senyor amb fe –sempre unit/unida a la seva Voluntat– la gràcia de la meva curació.

Pregària per la persona malalta

Perquè Déu nostre Senyor ajudi al seu fill/a la seva filla... a entendre que la malaltia i el patiment no són un càstig, sinó una manera santa de participar de la Creu de Crist i d’abraçar-la amb aquell mateix amor amb què va abraçar-la fins al Calvari. I que, al mateix temps, no deixem de pregar amb fe i humilitat, perquè Déu es digni a curar... de la seva malaltia.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


7è dia

Déu ens ajuda a portar l'alegria als altres

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

No m'oblidis que a vegades cal tenir al costat cares somrients. (Solc, núm. 57)

Evita amb delicadesa tot allò que pugui ferir el cor dels altres. (Solc, núm. 807)

Cal que et decideixis a seguir el camí de la pròpia donació: la Creu al coll, amb un somriure als llavis, amb una llum a l'ànima. (Via Crucis, II, núm. 3)

Tot allò que ara et preocupa hi cap dins un somriure, esbossat per amor de Déu. (Solc, núm. 89)

Has de procurar que, allà on siguis, hi hagi aquell «bon humor» —aquella alegria—, que és fruit de la vida interior. (Forja, núm. 151)

Pregària de la persona malalta

Que Déu nostre Senyor –mentre jo estigui malalt/a– em concedeixi un cor capaç de passar per alt els meus patiments i em faci interessar, amb afecte, per les necessitats i preocupacions dels altres; que em doni bon humor i ganes d’atendre i transmetre optimisme a tots aquells que m'acompanyen i m'ajuden: els familiars, els qui m'atenen, els amics que em visiten, etc.

Pregària per la persona malalta

Perquè Déu nostre Senyor ajudi al seu fill/a la seva filla... –mentre estigui malalt/a– a enfrontar-se amb una ànima gran als seus patiments, de manera que, passant-los per alt, sàpiga ser una font contínua de llum i alegria per als altres, tant pel seu exemple de generositat i abnegació com per la irradiació del seu somriure, del seu bon humor, de la seva fe i del seu amor.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


8è dia

Jesús ens convida a col·laborar amb ell

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

Recorda-ho a l'hora del dolor o de l'expiació: la Creu és el signe de Crist Redemptor. Deixà de ser el símbol del mal per a ser el senyal de la victòria. (Forja, núm. 782)

Per tant, si és voluntat de Déu que ens arribi la urpada de l’aflicció, preneu-vos-ho com a senyal que ens considera madurs per a associar-nos més estretament a la seva Creu redemptora. (Amics de Déu, núm. 124)

Si saps que aquests sofriments —físics o morals— són purificació i mereixement, beneeix-los. (Camí, núm. 219)

No és veritat que tan bon punt deixes de tenir por a la Creu, a allò que la gent anomena creu, quan poses la teva voluntat a acceptar la Voluntat divina, ets feliç i et passen totes les preocupacions, tots el sofriments físics o morals? La Creu de Jesús és verament suau i amable: Les penes no hi compten; només la joia de saber-se coredemptors amb Ell. (Via Crucis, II)

Pregària de la persona malalta

Perquè Jesús m'ajudi a agrair la Creu que m'envia i a veure-la com és: un acte de confiança de Déu cap a mi. Que entengui que Nostre Senyor, en confiar-me la Creu –la Creu de la meva malaltia actual–, em concedeix una oportunitat esplèndida de purificar-me, de santificar-me i de ser el seu col·laborador/la seva col·laboradora en la salvació del món. Per tant, que jo vegi el dolor com un tresor que puc oferir pel bé espiritual dels meus familiars i amistats, per la Santa Església, per les persones pecadores allunyades de Déu, per les persones que pateixen, i per tants d’altres.

Pregària per la persona malalta

Perquè Jesús ajudi al seu fill/a la seva filla... a descobrir que la Creu, el patiment que prové de la malaltia, pot convertir-se en un tresor diví, gran i Sant, sempre que sàpiga unir-la, amb fe i amor, amb el sacrifici redemptor de Crist: tant per a la purificació i santificació de la seva ànima, com per al bé de l'Església i del món, per a la salvació de molts familiars, amistats, persones pecadores allunyades de Déu, les persones que pateixen i tants d’altres.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


9è dia

Maria, mare nostra, és al nostre costat

Reflexió: Paraules de sant Josepmaria Escrivà

Mare meva! Les mares de la terra miren amb més gran predilecció el fill més dèbil, el més malalt, el més curt, el pobre esguerrat... —Senyora!, jo sé que tu ets més Mare que totes les mares juntes... —I, com que jo soc el teu fill... I, com que jo soc dèbil, i malalt... (Forja, núm. 234)

Si jo fos leprós, la meva mare m'abraçaria. Sense cap mena de por ni de dubtes, em besaria les nafres. —Doncs, i la Verge Santíssima? En sentir que tenim lepra, que estem nafrats, hem de cridar: Mare! I la protecció de la nostra Mare és com un bes en les ferides, que ens aconsegueix la curació. (Forja, núm. 190)

Ves cada dia, en confidència segura, a la Verge Santíssima. La teva ànima i la teva vida en sortiran reconfortades. —Ella et farà participar dels tresors que guarda en el seu cor, ja que «mai no s'ha sentit a dir que cap dels qui han acudit a la seva protecció ha estat desatès». (Solc, núm. 768)

Sant Rosari. —Els goigs, els dolors i les glòries de la vida de la Mare de Déu trenen una corona de lloances, que repeteixen sense interrupció els Àngels i els Sants del Cel..., i els qui estimen la nostra Mare aquí a la terra. —Practica diàriament aquesta devoció santa, i difon-la. (Forja, núm. 621)

Pregària de la persona malalta

Perquè Déu nostre Senyor em concedeixi una devoció cada vegada més gran a Nostra Senyora, la meva mare Santíssima, i em doni una confiança absoluta en la seva intercessió i cura maternal. Que em faci entendre també que, per tal d'obtenir les gràcies que demano – des de la santificació del patiment fins a la curació d'aquesta malaltia–, el camí més suau i segur és recórrer a la mediació de Maria, especialment a través de la devoció que més li agrada: el res diari del Rosari.

Pregària per la persona malalta

Perquè Déu nostre Senyor ajudi al seu fill/a la seva filla... a refugiar-se, amb absoluta confiança filial, en els braços de la Verge, Mare de Déu i Mare nostra. Que senti la seva protecció i el seu afecte maternal. Que no s'oblidi mai de recórrer a la seva intercessió per tal de demanar-li la santificació del seu patiment, la curació de la malaltia i la seva ràpida recuperació. I que mantingui, com un costum sant i intocable, l'hàbit de pregar, cada dia, el rosari.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria

Francesc Faus