“Novena de la serenitat” al beat Àlvar del Portillo

Amb motiu de la celebració de la festa del beat Àlvar del Portillo oferim els textos de la “novena de la serenitat” per demanar la seva intercessió davant Déu per assolir la serenitat i la pau del cor en moments de dificultats.


NOVENA · PRIMER DIA
La pau dels fills de Déu

Meditació

La dedicació del beat Àlvar del Portillo «al compliment de la missió que havia rebut raïa en el profund sentit de la filiació divina, que el portava a cercar la identificació amb Crist en un abandó confiat a la voluntat del Pare» (DV).

«El coneixement que som fills molt estimats de Déu ens mourà poderosament. I com a dot inseparable d'aquest do preciosíssim, ve a l'ànima el gaudium cum pace, l'alegria i la pau» (Beat Àlvar, CP, 1-V-1988).

«Tenia l'alegria de qui viu en el Senyor i amb el Senyor; la serenitat que cap fatiga no pot ofuscar, que cap patiment no suprimeix (...). Un sacerdot que sabia infondre en l'ànima, amb l'alegria de la descoberta de la filiació divina, la decisió d'una conversió» (Mons. Xavier Echevarría, JM, pp. 693-694).

Petició

Concedeix-me, Senyor, per intercessió del beat Àlvar, la gràcia de comprendre cada vegada amb més profunditat que tots els batejats som fills estimadíssims de Déu (cf. Ef,5, 1), que som estimats personalment pel nostre Pare Déu: un Pare que ens veu, que ens escolta, que ens crida pel nostre nom, que té cura de nosaltres i ens atén (cfr. Mt 6, 25 ss.).

Feu que, seguint els ensenyaments de sant Josepmaria —com ho va fer el beat Àlvar—, em convenci que «Déu és contínuament al nostre costat. I hi és com un Pare amorós —a cadascun de nosaltres ens estima més que totes les mares del món puguin estimar els seus fills—, ajudant-nos, inspirant-nos, beneint... i perdonant» (Camí, n. 267).

Ajudeu-me a descansar en el meu Pare Déu amb total confiança, ple de fe en la Providència divina, de tal manera que, passi el que passi, trobi sempre en Ell la serenitat, la pau i l'alegria dels fills de Déu.

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, Avemaria, Glòria.


NOVENA · SEGON DIA
Pau per l'oració

Meditació

«Ple d'amor per l'Esperit Sant, constantment immers en la pregària, fortificat per l'Eucaristia i per una tendra devoció a la santíssima Mare de Déu», podia dir que «tot és bo, perquè ho és el nostre Déu. Per tant, alegria, sempre! »(DV i JM, pàg. 202).

Infonia «confiança, seguretat, pau. Tot no era degut a una mera condició humana, sinó que era conseqüència de la seva profunda vida interior i sentit sobrenatural» (Francisco Ponz, JM, pp. 196-197).

Els seus «dots humans de bondat, amabilitat, serenitat, pau interior i exterior, eren la demostració tangible de la riquesa de la seva vida espiritual» (Card. William Braum, citat en CR).

Petició

Concediu-me, Senyor, per intercessió del beat Àlvar, la gràcia de ser una "ànima d'oració", que sap tractar confiadament amb Déu de totes les coses, tothora.

Que, especialment als moments més difícils de la vida, sàpiga acudir al Sagrari, on Jesús és realment present, per abandonar totes les meves preocupacions en el seu Cor amabilíssim; i també en el Cor Immaculat de Maria, com ho solia fer sempre el beat Àlvar, amb la seguretat que Ella —sobretot a través del rés piadós del Sant Rosari— sempre infon pau a l'ànima.

Ajudeu-me a seguir el consell de sant Pau: No us preocupeu per res; al contrari: en tota oració i súplica, presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. I la pau de Déu... guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist ( Fl 4, 6-7).

Resar la pregària al beat Àlvar:

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la meva vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, Avemaria, Glòria.


NOVENA · TERCER DIA
La humilitat, font de pau

Meditació

Sant Josepmaria Escrivà, «essent sant, reclamava contínuament pregàries de tothom. Jo preciso encara més de les vostres oracions: les necessito més que el nostre fundador, perquè sóc un pobre home, i perquè em toca succeir un sant» (Beat Àlvar, CP, 30-IX-1975).

«La humilitat es palesa en el convenciment profund i sincer que no som pas millors que els altres i, a la vegada, en la certesa ferma que hem estat convocats específicament per Déu per servir-lo en mig de les diferents situacions de cada moment i portar-li moltes ànimes. Aquesta seguretat ens omple d'optimisme» (Beat Àlvar, CP, 1-VIII-1989).

«No oblideu que l'alegria és conseqüència de la pau interior, i que la veritable pau és inseparable de la compunció, del dolor humil i sincer per les nostres faltes i pecats, que Déu perdona al sant sagrament de la Penitència» (Beat Àlvar, CP , 16-I-1984).

Petició

Senyor, feu que tingui sempre presents les paraules de Jesús: Apreneu de mi que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu descans per a les vostres ànimes ( Mt 11, 29).

Doneu-me la sinceritat de reconèixer que moltes de les meves inquietuds i ansietats procedeixen de l'amor propi, de la preocupació excessiva pel que els altres pensen de mi, de la tristesa d'haver quedat malament, de pensar que no em valoren, de veure que no sóc el centre de les atencions...; o sigui, del meu orgull.

Concedeix-me, Déu meu, la gràcia de la humilitat, ja que sense ella «no hi ha caritat ni cap altra virtut i, per tant, és impossible que hi hagi veritable vida cristiana» (Beat Àlvar, CP, 1-VIII-1989). Que sàpiga pensar menys en mi, en la meva importància, en l'èxit i en els meus interessos, i em preocupi més dels altres, feliç per poder ajudar-los i servir-los.

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la meva vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, Avemaria, Glòria.


NOVENA · QUART DIA
Serenitat en la malaltia i en el dolor

Meditació

Després d'una operació delicada i dolorosa, el beat Àlvar «sempre estava serè i somrient. (...) Patia força molèsties, però no se'n queixava pas. Va ser un exemple per als metges i per al personal que l'atenia a la clínica» (Mons. Joaquín Alonso, JM, pàg. 377, nota 82).

«Sembla evident que tota la vida d'Àlvar, en què hi ha tant de sofriment, de dolor, de treball, de malaltia, d'humiliació, etc., només podia portar-la amb aquella pau, serenitat, bon humor i alegria, per do de Déu, que el menava a unir la seva vida al Sacrifici redemptor de Jesucrist» (Mons. Iñaki Celaya, citat a CR).

«El maig de 1979 va patir la primera crisi de fibril·lació auricular. Malgrat tot, Àlvar va prosseguir lliurant-se de ple a la seva tasca, també quan acusava forts mals de cap o altres molèsties» (Mons. Xavier Echevarría, JM, pàg. 606).

Petició

Concediu-me, Déu meu, la gràcia d'imitar el beat Àlvar en la manera serena i confiada amb què va acceptar la malaltia, el malestar, el cansament, el dolor i la mateixa mort.

Senyor, si permeteu que en la meva vida es presenti el dolor de la mort d'una persona estimada, o el patiment d'una crisi familiar, o l'angoixa de l'atur..., esteneu la mà amorosa i infoneu-me aquella confiança filial que, com deia sant Josepmaria, neix de la fe en la Providència i l'abandonament serè i alegre a la teva Voluntat santíssima.

Feu que, seguint l'exemple del beat Àlvar, sàpiga abraçar la Creu unit amorosament al Sacrifici redemptor de Crist, i miri de seguir el consell de sant Pere: Descarregueu sobre Ell totes les vostres preocupacions, perquè Ell té cura de vosaltres (1 Pd 5, 7).

Ajudeu-me a comprendre la veritat d'aquestes paraules del beat Àlvar: «Si tots nosaltres ponderem, estimem, ens abracem a la Voluntat de Déu, tastarem el sabor incomparable de ser amb la Trinitat, fins i tot en els moments més durs» (Beat Àlvar, Homilia, 14-II-1992).

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu-ho). Amén.

Parenostre, avemaria, glòria.


NOVENA · CINQUÈ DIA
Serenitat davant les contrarietats

Meditació

«Va donar proves d'heroisme (...) en el període que va passar a la presó durant la persecució religiosa a Espanya (1936-1939) i en els atacs que va patir per la seva fidelitat a l'Església» (DV).

«Només amb la lògica de la Santa Creu, on el dolor esdevé medicina i la mort es torna Vida nova, podem albirar l'explicació i el sentit profund al que roman inexplicable per a la mirada humana» (Beat Àlvar, CP, 29-IX-1978).

Referint-se a alguns que propalaven falsedats, amb la intenció de perjudicar l'Obra de Déu, el beat Àlvar escrivia: «Pregueu per ells, renoveu els vostres actes de desgreuge al Senyor per les ofenses que cometen, i no perdem ni per un moment la pau. Comportem-nos així diàriament, per tal d'ofegar el mal en abundància de bé, difonent la veritat sense cansaments» (Beat Àlvar, SB).

Petició

Us demano, Déu meu, aquella fortalesa i pau que el beat Àlvar —amb l'ajuda de la vostra gràcia— va manifestar sempre davant les persecucions, campanyes calumnioses i insídies mal intencionades, a causa de la seva fidelitat a l'Església i l'Opus Dei, la porció del Poble de Déu confiada a la seva cura.

Feu que quan em costi d'acceptar amb paciència les injustícies, les incomprensions o les proves desconcertants, sàpiga seguir el consell que el beat Àlvar donava als qui passaven per aquests moments difícils: «Les contradiccions, les permet Déu, tant perquè ens purifiquem com per que assaborim el pes dolç de la seva Santa Creu (...). Conreeu incansablement la pau i l'amor de Crist en tants cors que estan esperant una veu que els remogui» (JM, pàg. 575, nota 60).

I que entengui «perquè apareixen plens de pau els sants, fins i tot enmig del dolor, de la deshonra, de la pobresa, de les persecucions. La resposta —com deia el beat Àlvar— es dibuixa ben clara: perquè miren d'identificar-se amb la Voluntat del Pare del Cel, imitant el Crist» (Beat Àlvar, CP, 1-V-1987).

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu-ho). Amén.

Parenostre, avemaria, glòria.


NOVENA · SISÈ DIA
La pau que neix de la fidelitat

Meditació

« L'home lleial serà molt beneït (Prov 28, 20). Aquestes paraules de l'Escriptura manifesten la virtut més característica del bisbe Àlvar del Portillo: la fidelitat. Fidelitat indiscutible, sobretot, a Déu en l'acompliment prompte i generós de la seva Voluntat; fidelitat a l'Església i al Papa; fidelitat al sacerdoci; fidelitat a la vocació cristiana en cada moment i en cada circumstància de la vida» (DV).

«Va ser un fill fidelíssim del Papa, amb una adhesió indiscutida a la seva persona i al seu magisteri» (DV).

«Estic convençut que Àlvar ha servit constantment l'Església, precisament perquè va secundar el fundador de l'Opus Dei com un fill fidelíssim. Aquesta expressió, que es llegeix en l'oració per a la devoció privada, em sembla que constitueix el retrat més sintètic i precís de la seva figura» (Mons. Xavier Echevarría, JM, pàg. 694).

Petició

Senyor, concediu-me la gràcia d'imitar el beat Àlvar que, des del moment en què va comprendre quina era la voluntat de Déu, allò que Déu li demanava, va respondre "sí" i va ser fidel fins a la mort.

Ajudeu-me a imitar-lo en la virtut de la fidelitat, que tant va estimar i va practicar, amb alegria i generositat, inspirant-se en la fidelitat de sant Josepmaria; virtut del fundador que el beat Àlvar explicava així: «la seva fidelitat no era un pes, sinó una benaurança renovada cada dia, amb ànsies de correspondre amb amor a l'Amor» (Beat Àlvar, CP, 1-III-1987).

Feu, Senyor, que la meva vida sigui un "sí" generós i serè -si és necessari, heroic- a tot allò que em demaneu: un "sí" a Vós, un "sí" a la vocació cristiana, un "sí" als deures familiars, als compromisos assumits -especialment aquells que he assumit formalment davant vostre-, als propòsits espirituals, a la paraula donada...

Us demano, per fi, la gràcia d'acarar serenament la mort, amb l'esperança de sentir en aquella hora les paraules de Jesús: Molt bé, servent bo i fidel, entra al goig del teu Senyor (Mt 25, 21).

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu-ho). Amén.

Parenostre, avemaria, glòria.


NOVENA · SETÈ DIA
Pau, paciència i mansuetud

Meditació

«Ningú no li recorda un gest poc amable, el menor moviment d'impaciència davant les contrarietats, una paraula de crítica o de protesta per cap dificultat» (DV).

«Àlvar representa per a mi una ajuda preciosa: em resol totes les dificultats i, si en alguna ocasió no encerto a explicar tot allò que em passa, ell ho endevina i em comprèn» (Vladimir Vince, 1946, JM, pàg. 281).

«Era veritablement un pare, com l'anomenen a l'Opus Dei. T'entraven ganes de confessar-te, més que de fer-li preguntes »(Vittorio Messori —escriptor—, JM, pàg. 685).

«Tingueu paciència [amb els altres], com el Senyor la té amb cada un de nosaltres. Acolliu-los sempre amb afecte: que puguin acudir a vosaltres per recuperar l'entusiasme, després d'una derrota, perquè se senten compresos, estimulats, estimats!...»(Beat Àlvar, CP, 2-X-1986).

Petició

Doneu-me, Senyor, l'afabilitat, la comprensió i la paciència que el beat Àlvar practicava habitualment, i que tant atreia a tots els qui el coneixien, omplint-ne el cor de pau.

Concediu-me la gràcia de mantenir-me serè i de vèncer l'enuig, si algú em dóna un disgust, em contradiu o em perjudica; i la gràcia de ser pacient quan assumptes en què m'he entestat molt triguen a sortir o no discorren com jo volia.

Desitjo evitar, amb la teva ajuda, les paraules brusques, les reaccions impacients i les protestes. Ajudeu-me a no parlar de ningú amb duresa i a no queixar-me asprament de res.

Feu que sàpiga conrear, com el beat Àlvar, l'art de "saber esperar", que ell va aprendre tan bé de sant Josepmaria. Que, abans de parlar, corregir o fer advertències als altres, deixi passar un temps raonable i només ho faci després d'haver pregat i reflexionat amb calma.

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu-ho). Amén.

Parenostre, avemaria, glòria.


NOVENA · VUITÈ DIA
La pau del cor que perdona

Meditació

«Havia après del Senyor a perdonar, a pregar pels perseguidors, a obrir sacerdotalment els seus braços per acollir tothom amb un somriure i amb cristiana comprensió» (DV).

«En aquests gairebé quaranta anys he vist a Mons. del Portillo afrontar proves que haguessin ensorrat a qualsevol altre: sovint el Senyor va permetre que l'Opus Dei fos objecte de calúmnies, de sospites injustes i, de vegades, de maniobres malvades. Havia après de sant Josepmaria a perdonar, a cobrir la injustícia amb la caritat. Abraçava la Creu, perdonava, callava i continuava servint, treballant» (Card. Giovanni Cheli, JM, pàg. 687).

Àlvar «demanava a les persones de l'Obra [durant una dura campanya de calúmnies en alguns països d'Europa] que perdonessin i comprenguessin; i tractava de consolar, amb bon humor, amb un proverbi: "Les vespes no solen anar a menjar-se els fruits pitjors". Aquesta mateixa actitud la manifestava davant les dificultats i incomprensions que jo patia» (Mons. Gigsen, JM, pàg. 578).

Petició

Senyor, concediu-me la gràcia d'imitar la grandesa del perdó: Pare, perdoneu-los, perquè no saben el que fan ( Lc 23, 34). Que sàpiga comprendre, disculpar, passar per alt les paraules o actituds indelicades, injustes o ofensives dels altres. Que, en aquests moments difícils, segueixi el consell de sant Josepmaria que el beat Àlvar va practicar de manera admirable: «Pregar, callar, treballar, perdonar, somriure».

Déu meu, allibereu-me de la rancúnia: de pensar, parlar o actuar mogut pel ressentiment. I, si alguna vegada m'adono que aquests sentiments enterboleixen el meu cor, meneu-me a fer una bona confessió, per aconseguir, en aquest sagrament de la misericòrdia, la pau del perdó de Déu.

Ajudeu-me a assaborir la felicitat que el beat Àlvar expressava amb aquestes paraules: «Hi ha poques alegries tan grans com la de sentir, després d'una confessió ben feta, el mateix que va sentir el fill pròdig: l'abraçada del nostre Pare Déu que ens perdona!» (Beat Àlvar, Homilia, 12-IV-1984).

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu-ho). Amén.

Parenostre, avemaria, glòria.


NOVENA · NOVÈ DIA
Transmetre pau als altres

Meditació

«Una de les característiques fonamentals [d'Àlvar del Portillo] era la de tenir pau i donar pau. Per tant, era un veritable exemple veure com davant qualsevol contrarietat, qualsevol notícia més o menys dolorosa, en circumstàncies en què normalment un reacciona amb enuig, sempre reaccionava amb sentit sobrenatural, posant en les mans de Déu tot allò que ha passat» (Mons. Tomás Gutiérrez, citat en CR).

«Una de les coses que més cridaven l'atenció en la personalitat i en la vida de Mons. del Portillo era la seva serenitat, la seva pau interior. Tenia pau i donava pau» (J. L. Soria, citat en CR).

«Si sou comprensius, optimistes, constants; si seguiu sembrant pau i alegria al vostre voltant, estigueu segurs que acabareu vencent les dificultats que se us presentin, i enlairareu ben alt el Crist al cim de totes les activitats humanes» (Beat Àlvar, CP, 2-X-1986).

Petició

Déu meu, feu que —a exemple del beat Àlvar— desitgi per a tots «la pau que ve de Déu, la qual el Crist ha portat a la terra, la pau que el món no pot donar. Una pau que és resultat de la unió amb Déu en tots els nostres pensaments, paraules i obres» (Beat Àlvar, CP, 1-X-1989).

Que mai no m'oblidi que, com deia el beat Àlvar, que «la pau és un dels fruits de la presència de l'Esperit Sant en les nostres ànimes. Tindrem pau i la podrem difondre al nostre voltant si tractem el Paràclit, si volem sincerament complir tot allò que ens demana» (Ibidem).

Senyor, per intercessió de la Verge Santíssima, Reina de la Pau, feu que jo sigui un portador de la pau del Crist als cors de tots (cfr. Mt 5, 9). Que visqui la unió amb Déu de manera que es pugui dir de mi el que es diu del beat Àlvar: «No li faltava mai aquest somriure franc, ple d'afecte, que efectivament comunicava goig i pau» (JM, pàg. 197).

Resar la pregària al beat Àlvar

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies de la vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir el vostre Regne. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu-ho). Amén.

Parenostre, avemaria, glòria.


Abreviatures de la bibliografia citada a la Novena

DV - Decret sobre virtuts: Congregació per a les Causes dels Sants - «Decret sobre les virtuts del Servent de Déu Àlvar del Portillo i Diez de Sollano, Bisbe titular de Vita i Prelat de la Prelatura personal de la Santa Creu i Opus Dei. Donat a Roma, el dia 28 del mes de de juny de l'any del Senyor de 2012»

JM - Javier Medina Bayo: «Álvaro del Portillo – Un hombre fiel», Ed. Rialp, Madrid 2012

SB - Salvador Bernal: «Recuerdo de Álvaro del Portillo», Ed. Rialp, Madrid

CP - Carta pastoral d'Àlvar del Portillo ─ [La principal font de les citacions de les Cartes pastorals del Beat Àlvar és el llibre de José Antonio Loarte, «Como Sal y como Luz». Selección de textos sobre la vida cristiana Ed. Planeta Testimonio 2013].

CR - Text publicat d'una conferència pronunciada per Mons. Fernando Ocáriz -vicari general de l'Opus Dei- al congrés celebrat a Roma, del 12 al 14 de març de 2014, amb ocasió del centenari del naixement de Mons. Àlvar del Portillo.

Autor: Francisco Faus

Amb autorització eclesiàstica