Montse Grases: una vida senzilla, plena de Déu

Coincidint amb l'aniversari de la primera comunió de la Montse Grases es va celebrar a l'oratori de Santa Maria de Bonaigua una eucaristia en acció de gràcies per la promulgació de Decret sobre l'heroïcitat de les virtuts de la jove catalana.

Són moltes les persones que demanen l'ajuda i la intercessió de la Montse Grases a través de la devoció privada

El 26 d'abril de 2016, ara fa cinc anys, el Papa Francesc va autoritzar la promulgació de Decret sobre l'heroïcitat de les virtuts de la jove catalana Montse Grases, proposant-la així com a model per als cristians, especialment per als joves.

El 26 de maig -al voltant de l'aniversari de la primera comunió de la Montse- el rector de l'Oratori de Santa Maria de Bonaigua, Mn. Joaquín González-Llanos va celebrar una Missa d'acció de gràcies a l'Oratori, on reposen les seves restes mortals.

En l'homilia va destacar com la santedat es dona també entre gent jove. Montse és venerable, i hi ha altres joves que recentment han assolit els altars.

"Per què la vida de la Montse va ser una vida santa?", és la pregunta que va formular Mn. Joaquín. I la resposta va ser perquè "sent una vida senzilla, es notava que era plena de Déu". I ho va glossar en tres aspectes: l'amor, la valentia i la fe.

"L'amor es mostrava en l'afecte i els detalls de servei amb els altres. Fins i tot en la seva malaltia hi ha molts testimonis de com s'oblidava de si mateixa i es donava als altres.", va explicar.

La valentia. Mn. Joaquín va recordar unes paraules de la Montse: "Em fa molta por patir i els metges em fan por, però si Déu m'envia sofriment, m'ajudarà molt". Ser valent és deixar-se ajudar, tenir confiança en qui ens sosté.

I el tercer aspecte era la fe, que recolzava en una pràctica constant de l'oració segons també va explicar Mn. Joaquín. Li portava a dir: "Vull la voluntat de Déu. Recorda-m'ho, per si ho oblido: jo vull la voluntat de Déu". La fi de la pregària és precisament aquesta: complir la voluntat de Déu.