Favor de la Montse Grases: Cuida el meu genoll

Recórrer en cas de necessitat a la intercessió davant Déu de persones amb fama de santedat és una pràctica corrent de l'Església. Presentem un favor per intercessió de la venerable Montse Grases, amb motiu de l'aniversari del seu naixement el 10 de juliol.

Li tinc efecte i devoció a la Montse Grases; em va tirar endavant en una operació complicada al meu genoll esquerre quan era jove. I la veritat és que des d'aleshores acostumo a encomanar-li assumptes relacionats amb la meva salut física personal. Hauria d'acudir-hi per a temes més espirituals…, en fi.

Estic tractant de sobreviure a la mudança de casa nostra, que per diversos motius s'està demorant en el temps (obres, etc.). Poc abans del moment àlgid del trasllat de mobles em va sobrevindre un fort dolor al genoll esquerre. Li vaig dir a la Montse que em tragués el dolor i pogués estar operatiu per carregar aquests dies. I així va ser, em va concedir el favor i vaig poder treballar sense dolors.

P. S. R. (Espanya)