El meu fill pròdig

Vull fer constar que, després d’un llarg període de preocupació per un dels meus fills, vaig decidir començar una novena al beat Àlvar del Portillo.

Vull fer constar que, després d’un llarg període de preocupació per un dels meus fills, vaig decidir començar una novena al beat Àlvar del Portillo, encomanant el seu progrés personal i espiritual, així com les seves decisions de futur. Vaig acabar la novena un divendres i, davant la meva sorpresa, el dissabte em va comunicar que se n’anava a la

Jornada Mundial de la Joventut de Cracòvia, renunciant a dos plans que ja tenia concretats per a aquests dies des de feia temps. Sortien diumenge.

No cal dir que, a la tornada, després de deu dies de peregrinació, ja s’havia solucionat un dels temes que jo havia encomanat al beat Àlvar amb tanta fe: la tornada a la pràctica religiosa. Gràcies a Déu!

I.F.C