Com es nomena algú cooperador de l'Opus Dei?

El nomenament de qui desitja ser cooperadora o cooperador es realitza a proposta d'un fidel de l'Opus Dei.

El nomenament de qui desitja ser cooperadora o cooperador es realitza a proposta d'un fidel de l'Opus Dei. Un cop aprovada la proposta per qui dirigeix la tasca apostòlica en aquest lloc, es notifica a l'interessat o interessada la data del nomenament. Precisament aquest dia, un cooperador catòlic pot guanyar indulgència plenària, amb les condicions habituals.