Butlletins de sant Josepmaria

Sota el títol "Sant Josepmaria, avui" es publica un butlletí anual que informa sobre la vida i el missatge del fundador de l’Opus Dei.

Fins al 6 d'octubre de 2002, es van imprimir 27 números del Full Informatiu, que informaven sobre el procés de canonització de Josepmaria Escrivà de Balaguer i dels favors obtinguts per la seva intercessió. D’aleshores ençà es publica sota el títol "Sant Josepmaria, avui" un butlletí que continua informant sobre la vida i el missatge del fundador de l’Opus Dei.

Fulls informatius

Full informatiu n. 19. Any 2023
Full informatiu n. 18. Any 2022
Full informatiu n. 17. Any 2021
Full informatiu n. 16. Any 2020
Full informatiu n. 15. Any 2019
Full informatiu n. 14. Any 2018
Full informatiu n. 13. Any 2017
Full informatiu n. 03. Any 2007
Full informatiu n. 01. Any 2006