Amics de Déu

Publicat per primera vegada el 1977, és la primera obra pòstuma de sant Josepmaria Escrivà. Recull divuit homilies pronunciades entre el 1941 i el 1968. N’és l’objectiu ajudar a viure l'amistat amb un "Déu proper al lector" utilitzant com a punt de referència una sèrie de virtuts humanes i sobrenaturals.

Amics de Déu

Són homilies on l'autor pren les virtuts cristianes com fil conductor del seu col·loqui filial amb Déu. Se n’han publicat fins al moment 400.000 exemplars. Existeixen edicions en 13 llengües. En la presentació del llibre, Mons. Àlvar del Portillo precisa que aquestes homilies "contenen doctrina viscuda, on la profunditat del teòleg va unida a la transparència evangèlica del bon pastor d’ànimes."

"En aquest segon volum d’homilies apleguem alguns textos que es van editar mentre Mons. Escrivà de Balaguer encara era al nostre costat, aquí a la terra, i uns altres d'entre els molts que va deixar per publicar més endavant, ja que treballava sense presses i sense parar."
"Aquestes divuit homilies dibuixen un panorama de les virtuts humanes i cristianes bàsiques, per a aquell qui vulgui seguir de prop els passos del Mestre. (...). Amb Mons. Escrivà de Balaguer la paraula es torna col·loqui amb Déu, oració, sense deixar de ser una conversa entranyable en sintonia amb les inquietuds i esperances dels qui l'escolten. Són, doncs, aquestes homilies una catequesi de doctrina i de vida cristiana on, ensems que es parla de Déu, es parla amb Déu: potser és aquest el secret de la seva gran força comunicativa, perquè sempre fa referència a l’Amor, en un esguard posat en Déu sense descans i sense cansar-se.
"Juntament amb la senzillesa, ressalta en aquests escrits un contrapunt constant d’Amor apassionat, desbordant El camí cap a la santedat que ens proposa Mons. Escrivà de Balaguer ha estat traçat amb un profund respecte a la llibertat. El fundador de l'Opus Dei es delecta en les paraules de sant Agustí, amb les quals el Bisbe d'Hipona afirma que Déu judicà que els seus servidors serien més bons si el servien lliurement."


Índex
La grandesa de la vida corrent
La llibertat, un do de Déu
El tresor del temps
Treball de Déu
Virtuts humanes
Humilitat
Despreniment
Seguint les petjades del Senyor
El tracte amb Déu
Viure de cara a Déu i de cara als homes
Perquè veuran Déu
Vida de fe
L'esperança del cristià
Amb la força de l'amor
Vida d'oració
Perquè tothom se salvi
Mare de Déu, Mare nostra
Vers la santedat