Prelát Opus Dei na trojdňovej návšteve Británie

,,Nech je centrom vášho života Kristus“, hovorí prelát Opus Dei veriacim prelatúry počas návštevy Londýna.

Od Preláta

Prelát Opus Dei začal intenzívnu pastoračnú návštevu Británie, počas ktorej sa stretol so svojimi duchovnými synmi a dcérami v tejto krajine. Po prílete na letisko Gatwick vo štvrtok večer, sa Mgr Fernando Ocáriz odobral do centra Regionálnej komisie vo štvrti Bayswater, v západnom Londýne. Prelát, ktorého v Opus Dei vnímajú ako ,,Otca“, si želal, aby táto návštevy bolo typicky rodinnou záležitosťou, počas ktorej by sa mohol stretnúť s čo najväčším počtom veriacich prelatúry.

V piatok ráno celebroval prelát svätú omšu s kázňou v Komisii a stretol sa tiež s riaditeľmi a riaditeľkami Opus Dei, ktorých vyzval, aby vykonávali svoju prácu s hlbokým zmyslom pre službu. Potom sa vo štvrti Chelsea stretol s početnou skupinou veriacich zo ženskej vetvy prelatúry.

Fotogaléria

Po obede šiel Otec navštíviť kardinála Vincenta Nicholsa, westminsterského arcibiskupa, ktorý ho srdečne privítal. Popoludní na stretnutí s diecéznymi kňazmi vyzval prítomných, aby sa zamerali na Krista, jeho centralitu v Eucharistii a Evanjeliu, a aby milovali svojich bratov v kňazskej službe. Zdôrazňoval im, že k veriacim majú mať ústretový postoj, obzvlášť v spovednici, aby sa títo chceli znovu vrátiť ku kňazovi, tento prístup však musí vychádzať zo vzťahu kňaza s Ježišom Kristom.

Na popoludňajšom stretnutí s diecéznymi kňazmi, VYZýVAL prelát prítomnýCH, ABY SúSTREDILI SVOJ ŽIVOT NA KRISTA

Otec sa potom stretol so skupinou mužov a žien z PACT, dobročinnej organizácie, ktorá spravuje sieť škôl v južnom Londýne, a tieto sú inšpirované duchom Opus Dei. Predstavitelia PACT mu odovzdali prezentácie o svojich školách a načrtli hlavné princípy fungovania týchto škôl, pričom sa kladie dôraz na pomoc rodičom v ich úlohe primárnych vychovávateľov svojich detí a na odovzdávanie autentického katolíckeho učenia a života, ktoré sa prelínajú celými učebnými osnovami. Otec hovoril o tom, aké ,,nesmierne dôležité“ je formovať ľudskú osobu, pričom ich vyzval, aby sa vždy spoliehali na modlitbu.

Následne po tomto stretnutí sa uskutočnilo ďalšie, s manželskými pármi propagujúcimi Nadáciu pre rozvoj rodiny a jej programy v Británii. Nadácia pre rozvoj rodiny sa snaží podporovať manželstvo a rodinný život lekciami o komunikácii medzi manželmi a o umení a vede dobrej rodičovskej výchovy, založenej na metóde prípadových štúdií. Otec hovoril o tom, aký tlak sa dnes vyvíja na rodiny, pričom povedal, že aj keď sa ťažkosti nikdy nepominú, je možné ich prekonávať, ak budeme vytrvalí. Povedal, že podpora rodiny je prioritou v každej krajine.

Na večernom stretnutí s veľkou skupinou veriacich Opus Dei, Otec znovu pripomínal, aby kládli Krista do stredu všetkého toho, čo robia. Hovoril tiež o dvadsiatich rokoch, keď pracoval po boku biskupa Javiera Echeverríu, svojho predchodcu, preláta Opus Dei, až do jeho smrti pred vyše rokom. Otec povedal, že biskup Javier žil pre svojich duchovných synov a dcéry a to tak, ako keby ani nemal svoje osobné záujmy. Vždy venoval ľuďom čas, nikdy nepôsobil dojmom náhlenia sa.

OTEC POVZBUDIL ZúčASTNENýCH, ABY AKCEPTOVALI NEDOSTATKY ľUDí, S KTORýMI žIJú, AKO AJ SVOJE VLASTNE NEDOSTATKY

Otec povzbudil prítomných, aby akceptovali nedostatky ľudí, s ktorými žijú, ako aj svoje vlastné nedostatky. Na otázku o slobode odpovedal, že sloboda nie je ani tak o voľbe, ako skôr ako voľbu uskutočňujeme. Je mnoho vecí, ktoré musíme urobiť, ale môžeme sa rozhodnúť ich urobiť slobodne z lásky, dokonca, aj keď sa nám samotná vec nepáči. A toto prináša radosť. Keď hovoril o evanjelizácii, povzbudil členov, aby pravdu vždy odovzdávali s láskou, vytvárali autentické priateľstvá. A nástojil na tom, že nech sa stane čokoľvek, nemáme byť dôvod nešťastní, lebo náš Pán nás bláznivo miluje.