Monsignor Mariano Fazio menovaný za generálneho vikára

V súlade s názorom členov generálneho Volebného kongresu, vymenoval Monsignor Fernando Ocáriz Monsignora Mariana Fazia za generálneho vikára Opus Dei.

O Opus Dei
Opus Dei - Monsignor Mariano Fazio menovaný za generálneho vikára

Nový vikár bude hlavným pomocníkom preláta v správe prelatúry.

Mariano Fazio sa narodil 25. apríla 1960 v Buenos Aires. Študoval dejiny na Univerzite v Buenos Aires a získal doktorát filozofie na Pápežskej univerzite Svätého Kríža.

V roku 1991 ho sv. Ján Pavol II. vysvätil za kňaza, po tom, čo pôsobil 7 rokov v Ekvádore ako profesor filozofie a autor úvodníkov pre noviny El Telégrafo.

Od roku 1996 do roku 2002 bol prvým dekanom Fakulty cirkevnej komunikácie na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme, neskôr od roku 2002 do 2008 bol rektorom na tejto univerzite. Počas tohto obdobia bol zvolený za predsedu Konferencie rektorov pápežských univerzít v Ríme.

V roku 2007 bol menovaný za experta na piatej Generálnej konferencii biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorá sa konala v brazílskej Aparecide. Tam mal tiež príležitosť zoznámiť sa s vtedajším arcibiskupom Jorgem Mariom Bergogliom.

O niekoľko mesiacov neskôr sa vrátil do Južnej Ameriky, kde pôsobil ako vikár Opus Dei pre Argentínu, Paraguaj a Bolíviu. V decembri 2014 ho vtedajší prelát, biskup Javier Echevarría, menoval za generálneho vikára Opus Dei.

Má široký záber kultúrnych a filozofických záujmov. Je členom Chestertonovej spoločnosti v Argentíne a Národnej akadémie historických vied v Ekvádore.

Je autorom viac než 20 kníh o modernej spoločnosti a procese sekularizácie. Patria medzi ne napríklad Historia de la filosofía contemporánea, Historia de la filosofía moderna, a Historia de las ideas contemporáneas.

Jedna z jeho nedávnych kníh, Pápež František: Kľúč k jeho mysleniu, bola preložená do angličtiny a jej recenziu si možno pozrieť TU.

Medzi ďalšie publikácie patria: San Juan XXIII; Beato Pablo VI: Gobernar desde el dolor; De Benedicto XV a Benedicto XVI.