Słowo od Prałata - 10 października 2017 r.

Wierność chrześcijanina to „wdzięczna wierność”. Nie jesteśmy wierni jakiejś idei, lecz Osobie: „Jezu, jesteś taki dobry, taki dobry...”

Słowo od Prałata

Niedawno przypadające rocznice założenia Dzieła oraz kanonizacji św. Josemaríi, drugiego i szóstego października, zachęcają nas raz jeszcze, byśmy wiernie i z wdzięcznością kroczyli naszą drogą. «Jak dobry jest Pan, który nas odnalazł, który pozwolił nam poznać ten Boży sposób bycia skutecznymi, oddawania z prostotą własnego życia, miłowania wszystkich stworzeń w Bogu oraz bycia siewcami radości i pokoju pośród ludzi! Jezu, jesteś taki dobry, taki dobry...». (List, 11.03.1940, 78).

Pamiętajmy o tym, że bp Javier w ostatnich godzinach swojego życia modlił się o wierność nas wszystkich. Życie chrześcijanina to wdzięczna wierność. Nie jesteśmy wierni jakiejś idei, lecz Osobie: Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, który – może powiedzieć to każdy z nas – umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2, 20). Świadomość, że Bóg nas kocha prowadzi nas, wraz z Jego łaską, do miłości wiernej i wytrwałej. Jest to miłość przepełniona nadzieją wobec tego, co Bóg uczyni w Kościele i świecie, poprzez życie każdej i każdego z nas, nawet pośród naszych ułomności.


Rzym, 10 października 2017 r.

Nagranie mp3