Muzyka wielkopostna

Rok liturgiczny
Muzyka wielkopostna

Utwory muzyki sakralnej i klasycznej w formacie mp3 w wykonaniu wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie.

Wiadomość dnia

"Jest to czas nadziei i żyję tym skarbem"

„To czas nadziei i żyję tym skarbem. Nie są to puste słowa, Ojcze – powiadasz do mnie – to rzeczywistość”. A zatem... cały świat, wszystkie wartości ludzkie, które pociągają cię z niezwykłą siłą – przyjaźń, sztukę, naukę, filozofię, teologię, sport, przyrodę, kulturę, dusze... – wszystko to złóż w nadziei: w nadziei Chrystusowej. (Bruzda, 293)

Gdziekolwiek jesteśmy, Pan wzywa nas do czujności. Trzeba wciąż żywić w duszy ufne i radosne pragnienie świętości wyrażającej się czynem. Synu, daj mi swe serce — szepcze nam cicho. Przestań budować w swej fantazji zamki na lodzie. Otwórz duszę Bogu, ponieważ tylko On może być fundamentem twojej nadziei i twego pragnienia czynienia dobra. Jeśli nie prowadzi się walki z sobą samym, jeśli zdecydowanie nie odrzuca się nieprzyjaciół wdzierających się do twierdzy naszego wnętrza —...