Wielka katechizacja świata

O co chodzi w Opus Dei? - Portal ALETEIA (6.04.2017) Barbara Stefańska (*)

Nowości w Polsce

Opus Dei (z łac. Dzieło Boże) jest żywą, dynamiczną cząstką Kościoła katolickiego. Mobilizuje wiernych, aby napełniali duchem chrześcijańskim wszelkie ludzkie działalności – życie rodzinne, społeczne i zawodowe. Opus Dei jest wielką katechizacją współczesnego świata, która pomaga osobom świeckim prowadzić głębokie życie wewnętrzne.

Początki Dzieła

Od strony instytucjonalnej jest prałaturą personalną Kościoła katolickiego (nie jest ruchem, ale stałą strukturą). Prałatura jest tworzona do szczególnych celów w Kościele, na jej czele stoi prałat podlegający bezpośrednio Ojcu Świętemu. Opus Dei nie ma określonego terytorium (w przeciwieństwie np. do diecezji), spoiwem jest osoba prałata oraz szczególny cel – przypominanie o powołaniu wszystkich ludzi do świętości. Członkowie Opus Dei przynależą jednocześnie do diecezji, na terenie której mieszkają. Czytaj więcej


(*) Barbara Stefańska dziennikarka; pracowała w prasie (m.in. „Polska The Times”) i portalach internetowych, a także w biznesie. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie