To Chrystus przechodzi

Pisma

Ten zbiór homilii, w sumie osiemnaście, uporządkowanych według roku liturgicznego, poczynając od Adwentu aż do uroczystości Chrystusa Króla, tworzy jedną z najbardziej znanych książek św. Josemaríi.

Autor przedstawia podstawowe prawdy wiary językiem jasnym i bezpośrednim, opierając swoje stwierdzenia na Piśmie Świętym. Zatrzymuje się szczególnie na rozważeniu faktu bycia i czucia się dzieckiem Bożym. Jest to radosna rzeczywistość, która powinna przewodzić życiu chrześcijanina podczas jego ziemskiego pielgrzymowania.

Dzieło to zostało wydane ponad osiemdziesiąd razy i przetłumaczone na trzynaście języków. Od jego wyjścia drukiem w 1973 roku tysiące osób znalazły na jego stronach zachętę i otuchę dla swego życia chrześcijańskiego. Św. Josemaría mówi o wezwaniu Bożym; o małżeństwie jako o powołaniu; o pracy jako drodze do świętości i apostolstwa; o wolności właściwej dzieciom Bożym; o walce ascetycznej; o Eucharystii, o Duchu Świętym; o Najświętszej Marii Pannie...

Czytając te homilie wydaje się, że słucha się przyjaznego głosu świętego kapłana, który prowadzi nas w sposób pewny i zachęcający w kierunku prawdziwej Miłości. «Panie - czytamy w pierwszej homilii, zatytułowanej „Powołanie chrześcijańskie" - daj mi poznać Twoje drogi i naucz mnie Twoich ścieżek. Prosimy Pana, aby nas prowadził, by ukazał nam swoje ślady, żebyśmy mogli zbliżyć się do pełni Jego przykazań, którą jest miłość».