Słowa Jana Pawła II po modlitwie Anioł Pański

Ordenar

Na zakończenie tej uroczystej liturgii, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych stron świata. Szczególne pozdrowienia kieruję do delegacji rządowej, licznie zgromadzonych osób publicznych i pielgrzymów z Włoch, gdzie nowy święty tak wiele zdziałał dla dobra dusz i upowszechnienia Ewangelii w różnych środowiskach.

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych przybyłych na kanonizację Josemaríi Escrivy. Niech będzie wam dane odnaleźć w nauczaniu nowego Świętego pokarm duchowy, potrzebny do codziennego podążania drogą świętości. Z serca wam błogosławię.

Przedstawicieli licznych delegacji i wszystkich przybyłych z krajów anglojęzycznych proszę, by wzięli sobie do serca słowa nowego świętego, iż Jezus Chrystus powinien być inspiracją i celem każdego wymiaru waszego życia. Was i wasze rodziny polecam jego wstawiennictwu i proszę o obfite błogosławieństwo dla waszego apostolstwa i waszych dzieł.

Pozdrawiam wszystkie oficjalne delegacje, jak również licznych uczestników kanonizacji Josemaríi Escrivy, przybyłych z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Przyjmując, tak jak Piotr, zaproszenie Jezusa by wypłynąć na głębię, bądźcie apostołami w waszych środowiskach. Niech na tej drodze towarzyszy wam Najświętsza Maryja Panna i wstawiennictwo nowego Świętego.

Pozdrawiam także obecnych tutaj uczestników uroczystości mówiących w języku portugalskim. Niech święty Josemaría będzie przykładem wytrwałości w uświęcaniu waszej pracy i waszych rodzin. Niech będzie pochwalony nasz Pan, Jezus Chrystus.

Pozdrowienia w języku polskim

Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków Opus Dei, czcicieli świętego Josemaríi i wszystkich pielgrzymów z Polski. Niech jego wstawiennictwo będzie dla wszystkich źródłem łask, a charyzmat jego życia niech was inspiruje na drogach duchowego rozwoju. Niech Bóg Wam błogosławi!

Miłość do Najświętszej Maryi Panny była stałym elementem cechującym życie Josemaríi Escrivy i ważną częścią duchowej spuścizny, jaką pozostawił swym duchowym synom i córkom. Zwrócimy się do pokornej Służebnicy Pana, aby za pośrednictwem swego oddanego syna, obdarzyła nas łaską pokornego naśladowania jej w podążaniu wymagającą drogą ewangelicznej doskonałości.