Prałat w Rzymie

Dnia 5 września ks. prał. Fernando Ocáriz powrócił do Rzymu. Przypomniał o konieczności modlitwy za Papieża, szczególnie podczas jego podróży do Kolumbii.

Prałat
Opus Dei - Prałat w Rzymie

Po powrocie ks. prał. Ocáriz odprawił Mszę św. w kościele prałackim NMP Królowej Pokoju, gdzie spoczywają szczątki św. Josemaríi. Na spotkaniu z wiernymi Opus Dei nawiązał do podróży Papieża do Kolumbii. «Możecie sobie wyobrazić ciężar, jaki niesie, zawsze prosi o modlitwę, bo czuje tę potrzebę. Naszym słodkim zadaniem jest wspieranie go».

Na pytanie o to, jak mieć zdolność, by z całego serca kochać innych, odpowiedział: «Trzeba widzieć Pana w innych i pamiętać o słowach Jezusa "wszystko co uczyniliście dla tych najmniejszych, Mnie uczyniliście"». Czasami «może nam się wydawać, że brak nam zdolności, by prawdziwie wszystkich kochać. Prośmy wtedy Pana, aby nam poszerzył serce, nauczył nas kochać innych, interesować się ich sprawami, chcieć ich dobra, żyć dla nich. To są znane sprawy, prawie banały, ale trzeba to sobie przypominać. Jak mawiał pewien filozof: "często zapominamy o tym, co oczywiste, i takie są skutki!". To, co z punktu widzenia nadprzyrodzonego jest najbardziej oczywiste, to miłość Boga do nas, a niestety czasami o tym zapominamy ».

Komentując Ewangelię z dnia, Prałat przypomniał, że mamy prosić «Pana, aby umocnił naszą wiarę, wiarę w Jego miłość do nas, wiarę, że On jest blisko, że nas prowadzi, daje nam światło i nadaje sens wszystkiemu, co czynimy. Prowadzi nas po trudnych ścieżkach, na które możemy natrafić w naszych zadaniach».