Papież Franciszek o Triduum Paschalnym

W swojej cotygodniowej katechezie Papież Franciszek rozważa Triduum Paschalne Wielkiego Tygodnia, które rozpoczyna się celebracją liturgii Wielkiego Czwartku. Zamieszczamy nagranie z Audiencji Generalnej Papieża Franciszka z 1 kwietnia 2015 r. w oryginale (po włosku) wraz z podsumowaniem po polsku i słowami Papieża skierowanymi do Polaków, które można znaleźć pod koniec nagrania.

Papież

W swojej cotygodniowej katechezie Papież Franciszek rozważa Triduum Paschalne Wielkiego Tygodnia, które rozpoczyna się celebracją liturgii Wielkiego Czwartku.

Zamieszczamy nagranie z Audiencji Generalnej Papieża Franciszka z 1 kwietnia 2015 r. w oryginale (po włosku) wraz z podsumowaniem przemówienia Ojca Świętego po polsku i słowami Papieża skierowanymi do Polaków, które można znaleźć pod koniec nagrania [59:33 min.].

Poniżej zamieszczamy także wybrane myśli z przemówienia Ojca Świętego Papieża Franciszka na każdy dzień Triduum Paschalnego:

Liturgią Wielkiego Czwartku świętujemy ustanowienie Eucharystii i Ojciec święty zachęca nas, byśmy ściślej zjednoczyli się z Chrystusem przyjmując Ciało Chrystusa, który całkowicie ofiarował się nam. Na początku liturii Ostatniej Wieczerzy poprzez gest służby - obmycia nóg Apostołom - przypomina się nam o powołaniu każdego chrześcijanina do służby, czego uczymy się od Chrystusa.

W liturgii Wielki Piątek słyszymy, że Chrystus mówi „Wykonało się”. Papież rozpoczyna rozważanie tych słów wyjaśniając, że dzieło zbawienia zostało wypełnione, że wszystko znajduje swoje wypełnienie w Miłości Chrystusa, doskonałej, pełnej, nieskalanej, która trwa i będzie trwać. Zachęca nas, aby patrząc na Krzyż, na męczeństwo – świadectwo wiary wielu chrześcijan - które także jest służbą - rozważać nasze życie chrześcijańskie, tak aby na koniec życia, mimo naszych słabości i pomyłek, móc powiedzieć Bogu Ojcu: „Zrobiłem wszystko co było w mojej mocy”.

Wielka Sobota jest dniem, w którym Kościół wspomina wiarę Maryi - pierwszej i doskonałej Uczennicy Chrystusa - Chrześcijanki, która miała „nadzieję wbrew nadziei” oczekując na Zmartwychwstanie Chrystusa.

W Niedzielę Wielkanocną wypełnia się Nadzieja Zmartwychwstania. W tej części przemówienia Papież Franciszek rozważa "ciemność słabości naszej miłości, która zostaje przełamana przez blask Zmartwychwstania Chrystusa". "Chrystus rozpoczyna nowy początek!”- podkreśla Ojciec Święty i wyjaśnia, że to Chrystus zwycięża. Obrazowo tłumaczy, że "skała bólu zostaje usunięta i daje miejsce nadziei". Przypomina również, że Chrystus przezwyciężył śmierć, a my z Nim ją przezwyciężymy i jako chrześcijanie mamy być znakiem zmartwychwstania.

Zachęca nas, aby nie tylko rozważać Mękę Chrystusa, ale by "wejść w Misterium", w uczucia samego Chrystusa z tych dni.