«Nie zabraknie nam pomocy Boga»

Ks. prał. Fernando Ocáriz udał się do sanktuarium Matki Bożej MIłosierdzia (Nuestra Senora de la Merced) w Barcelonie. Rano odwiedził campus uniwersytecki w Sant Cugat del Vallès i ośrodek młodzieżowy w dzielnicy Raval. Podczas spotkań z wiernymi Prałatury zachęcił ich do modlitwy za Papieża i do życia nadzieją i radością.

Inne

13 i 14 lipca

Prałat odwiedził rano Campus Sant Cugat (Universitat Internacional de Catalunya), poświecił nowe pomieszczenia kliniki stomatologicznej i odbył krótkie spotkanie z wykładowcami i personelem uniwersytetu. Ks. prał. Ocáriz zachęcił do nietracenia radości, optymizmu i do przeżywania jedności.

Odwiedził ośrodek integracji społecznej dla dzieci imigrantów Braval. Prałat wspomniał o potrzebie nadziei: “bo, jak mówił św. Josemaria, każdy trud podjęty dla Boga zawsze przynosi owoce".

Po południu odwiedził sanktuarium Nuestra Senora de la Merced, Matki Bożej Miłosierdzia, która jest patronką Barcelony. W księdze pamiątkowej wpisał kilka zdań, wspominając prośby św. Josemarii i prosząc Maryję, “aby była blisko wszystkich, a szczególnie Ojca Świętego”.

W sanktuarium NMP de la Merced

Nowy początek

Na spotkaniach z członkami Opus Dei prosił ich o “nieco więcej modlitw” za papieża Franciszka, “ponieważ musi podejmować wiele trudnych decyzji i liczy na nasze modlitwy”. Zachęcił do przeżywania każdego dnia z odnowioną radością w podzięce za otrzymane powołanie Boże oraz ufnością w Panu, gdy sprawy nie idą po naszej myśli.

Powiedział, że czas po Kongresie Generalnym jest okazją do nowego początku, ponieważ jesteśmy "ufni, że nie zabraknie nam pomocy Bożej". Przypomniał ponownie o centralnym miejscu Jezusa Chrystusa w życiu wszystkich chrześcijan. "W szczególny sposób trzeba ujrzeć Chrystusa w chorych. Widzieć Jego Ciało Bolejące w nich i czynić dla nich to, co byśmy chcieli, by uczyniono dla nas".

Jedna z uczestniczek zapytała, jak mówić Panu zawsze "tak" w codziennych wydarzeniach. Prałat podkreślił, by każdego dnia "czynić akt wiary w miłość Bożą ku nam”.

Pewna aptekarka, która niedawno wyszła za mąż, poprosiła o radę na nowy etap swojego życia. Ks. prał. Fernando przypomniał, że w chrześcijańskim małżeństwie drogą do nieba dla męża jest żona, i wzajemnie. "Twoja droga do świętości ma imię Twego męża".

Sale wykładowe nowego wydziału stomatologii

Pod koniec spotkania udzielił kilku rad, jak lepiej kochać wszystkich ludzi: "Kochać ludzi znaczy modlić się za nich, pomagać im, zrozumieć ich, przebaczać im i nie ulegać nadwrażliwości na swoim punkcie. Trzeba więc błagać Pana o poszerzenie serca, ponieważ miłość to głębokie pragnienie dobra dla innych".