Należę do Boga... a Bóg należy do mnie

Muszę ci się zwierzyć, że doznałem głębokiego wzruszenia, przeczytawszy słowa proroka Izajasza: vocavi te nomine tuo, meus es tu! — wezwałem cię, przyprowadziłem cię do Kościoła, jesteś mój! Żeby sam Bóg mówił mi, że należę do Niego! Można oszaleć z miłości!” Synostwo Boże jest fundamentem nauczania świętego Josemarii. Przedstawiamy wybrane teksty, które mogą pomóc w rozważeniu miłości Boga do każdej osoby.

Teksty do modlitwy

Czy pomyśleliście kiedyś: Bóg ma marzenie wobec mnie, myśli o mnie, jestem w jego myślach, w sercu Boga, Bóg jest w stanie zmienić moje życie? Papież Franciszek, 16 marca 2015 roku.

„Nie wiem, czy zdarza ci się coś takiego, lecz muszę ci się zwierzyć, że doznałem głębokiego wzruszenia, przeczytawszy słowa proroka Izajasza: vocavi te nomine tuo, meus es tu! — wezwałem cię, przyprowadziłem cię do Kościoła, jesteś mój! Żeby sam Bóg mówił mi, że należę do Niego! Można oszaleć z miłości!” Kuźnia, 12

Jaki szacunek, jaką cześć musimy mieć dla każdej duszy, jaką miłość żywić do niej
w obliczu faktu, że Bóg kocha ją jako coś swojego!
Św. Josemaria

„Jaki szacunek, jaką cześć musimy mieć dla każdej duszy, jaką miłość żywić do niej
w obliczu faktu, że Bóg kocha ją jako coś swojego!” Kuźnia, 34

„Jeśli odpowiesz na wezwanie Pana, twoje życie — twoje nędzne życie! — pozostawi w historii ludzkości bruzdę głęboką i szeroką, świetlistą
i żyzną, wieczną i boską.” Kuźnia, 59

„— Bóg jest moim Ojcem! — Jeśli będziesz to głęboko rozważać, nigdy nie porzucisz tej pocieszającej myśli.

— Jezus jest moim najdroższym Przyjacielem (jeszcze jedno odkrycie!), kocha mnie całym boskim szaleństwem swojego Serca.

— Duch Święty jest moim Pocieszycielem, prowadzi mnie przez całą moją drogę.

Rozważ to głęboko. — Ty należysz do Boga... a Bóg należy do ciebie.” Kuźnia, 2

„Pan — Mistrz miłości — jest zazdrosnym kochankiem, który żąda od nas wszystkiego, co posiadamy, całej naszej miłości. Oczekuje, że ofiarujemy Mu to, co mamy, idąc drogą, którą każdemu z nas wyznaczył.” Kuźnia, 45

„Szukaj Boga w głębi swojego czystego, niewinnego serca, w głębi swojej duszy, kiedy jesteś Mu wierny, i nie trać nigdy tej zażyłości z Nim. — A jeśli kiedyś nie będziesz wiedział, jak zwracać się do Niego ani co Mu powiedzieć, albo nie odważysz się szukać Jezusa w sobie, zwróć się do Maryi, [która jest] tota pulchra — całkowicie czysta, cudowna — by się Jej zwierzyć: Pani, Matko nasza, Pan chciał, abyś to Ty swoimi rękami pielęgnowała Boga. Naucz mnie — naucz nas wszystkich — obcować ze swoim Synem!” Kuźnia, 84

Jezu, powiedz mi, jeśli coś Ci się nie podoba

„Pan nie poprzestał na powiedzeniu nam, że nas kocha, lecz udowodnił to nam swoimi czynami, całym swoim życiem. — A ty?” Kuźnia, 62

„Jezu, moja Miłości; i pomyśleć, że mógłbym znowu Cię obrazić... Tuus sum ego, salvum me fac! — jestem Twój, wybaw mnie!” Kuźnia, 196

„Bóg czeka na ciebie! — Dlatego tam, gdzie jesteś, musisz się starać Go naśladować, jednoczyć się z Nim z radością, z miłością, z zapałem, nawet gdyby okoliczności — lub stała sytuacja — zmuszały cię by iść “pod górkę”.

Bóg czeka na ciebie... i potrzebuje twojej wierności!” Kuźnia, 51

„Kiedy się kogoś bardzo kocha, pragnie się poznać wszystko, co go dotyczy.

— Zastanów się nad tym: czy pragniesz poznać Chrystusa? Bo... to jest miarą twojej miłości do Niego.” Kuźnia, 37

„Jezu, jeśli jest we mnie coś, co Ci się nie podoba, powiedz mi to, bym razem
z Tobą mógł to wykorzenić.”Kuźnia, 108

Podarunek: Miłość

Bóg jest moim Ojcem, pomyśl, i jest Stwórcą wszelkiego dobra, jest samą Dobrocią. — Ale, czy Ty i ja naprawdę postępujemy jak dzieci Boga?
Św. Josemaria

Meus es tu — jesteś mój — powiedział do ciebie Pan.

— Pomyśl tylko: ten Bóg, który jest całym pięknem i całą mądrością, całą wspaniałością
i dobrocią, mówi ci, że należysz do Niego...! A ty nie potrafisz Mu odpowiedzieć!” Kuźnia, 123

„Panie, proszę Cię o prezent: o miłość... miłość, która mnie oczyści. — I o jeszcze jeden prezent: o poznanie samego siebie, żebym napełnił się pokorą.”Kuźnia, 185

„Napełnij się ufnością do Boga i pogłębiaj w sobie z dnia na dzień wielkie pragnienie, by nigdy od Niego nie uciec.” Kuźnia, 214

„Cóż takiego uczyniłem dla Ciebie, Jezu, że tak mnie kochasz? Obrażałem Cię...
i kochałem...

— Kochać Cię: do tego będzie się sprowadzać moje życie.” Kuźnia, 202

„Powiedz Panu, ze wszystkich sił swojej duszy: pomimo całej swojej nędzy szaleję
z miłości, jestem pijany z miłości!” Kuźnia, 205

Pragnę Ciebie

„Kiedy upadłeś bądź czujesz się przygnębiony ciężarem swojej nędzy, powtarzaj
z pewną nadzieją: Panie, spójrz, jestem chory; Panie, Ty, który z miłości umarłeś za mnie na Krzyżu, przyjdź mnie uzdrowić.

Miej ufność — nalegam: wołaj wytrwale do Jego kochającego Serca. Uzdrowi cię tak jak trędowatych z Ewangelii.” Kuźnia, 213

„Boże mój, kiedy będę Cię kochać tylko dla Ciebie samego? Choć w gruncie rzeczy, Panie, pragnienie trwałej nagrody oznacza pragnienie Ciebie, który oddajesz się nam jako zapłata.” Kuźnia, 1030

„Cieszysz się wewnętrzną radością i pokojem, których nie zamieniłbyś na nic innego. Bóg jest tutaj: nie ma nic lepszego niż opowiedzieć Mu o swoich troskach, by przestały one być troskami.” Kuźnia, 54

„Dziecko Boże nie boi się ani życia, ani śmierci, gdyż fundamentem jego życia duchowego jest poczucie synostwa Bożego: Bóg jest moim Ojcem — myśli — i jest Sprawcą wszelkiego dobra, jest samą Dobrocią. — Lecz czy ty i ja postępujemy naprawdę jak dzieci Boże?” Kuźnia, 987

„Maryja, twoja Matka, doprowadzi cię do miłości Jezusowej. A tam będziesz trwać cum gaudio et pace — w radości i w pokoju. Będziesz zawsze “prowadzony” naprzód, drogą wiary, miłości i cierpienia — gdyż sam byś upadł i zabrudził się błotem.”Kuźnia, 677