Moc modlitwy

Y. T., Singapur

Otrzymane łaski

Piszę, aby dać świadectwo o sile modlitwy z Obrazka ze Świętym Josemarią, którą odmówiłam dziewięć razy.

Modliłam się o pracę i moja modlitwa została wysłuchana, mimo że nie miaaem odpowiedniego doświadczenia w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.

Zostałam przyjęta do tej pracy i nawet otrzymałam odpowiednią premię. Dziękuję Ci, Święty Josemario. Proszę nadal pomagaj mi i kieruj mną w mojej pracy.