Kochać Kościół

Pisma

Książka ta zawiera trzy homilie wygłoszone przez św. Josemaría w latach 1972 - 1973, gdy Autor mocno cierpiał z powodu sytuacji w Kościele. Są one intymnym wyrazem miłości i wierności Oblubienicy Chrystusa.

W pierwszej homilii, zatytułowanej „Nadprzyrodzony cel Kościoła", mówi o pochodzeniu i misji Kościoła, „powszechnego sakramentu zbawienia". Druga - „Wierność Kościołowi" jest głębokim rozważaniem chrześcijańskim o cechach Kościoła: Jednego, Świętego, Powszechnego, Apostolskiego.

„Kapłanem na zawsze" to tytuł trzeciej homilii, w której św. Josemaría zastanawia się nad Mszą Świętą, nad naturą katolickiego kapłaństwa, jego godnością i potrzebą oraz nad relacjami pomiędzy kapłanami a świeckimi w Kościele.