Kanonizacja św. Josemaríi

Dni modlitwy i dziękczynienia

Powiedzieli

Kiedy Św. Josemaría po raz pierwszy przybył do Rzymu, późnym popłudniem 23 czerwca 1946 r., zatrzymał się w małym mieszkaniu na poddaszu jednego z budynków usytuowanych na Placu Città Leonina, w pobliżu Bazyliki Św. Piotra. Wieczorem zbliżył się do zewnętrznej galerii mieszkania, małego tarasu, który styka sie z Pałacem Apostolskim, Rezydencją Papieża. Widać stąd okna apartamentu papieskiego. Wzruszony, zaczął się modlić za Ojca Świętego Piusa XII.

Dnia 6 października 2002 r., od samego świtu, za Papieża i Kościół modliły się wielkie rzesze ludzi, które zgromadziły się na Placu św. Piotra, na Via della Conciliazione oraz licznych przyległych placach i ulicach. Władze miasta oszacowały, że w kanonizacji św. Josemaríi wzięło udział od 450.000 do 500.000 osób. Dla wielu z nich była to pierwsza podróż do Rzymu; dla niektórych prawdopodobnie pierwsza i ostatnia.

Zaczęło sie od jednego człowieka, a skończyło na setkach tysięcy. Od tamtej chwili w 1946 r. do dnia 6 października nie minęło wcale tak wiele lat, jeśli wziąć pod uwagę całą historię Kościoła: budynek na Città Leonina nie zmienił się, a co więcej nie można go zakwalifikować jako stary. Od pojedynczej modlitwy św. Josemaríi za Papieża i blisko Papieża, do modlitwy radosnej, różnokolorowej, pełnej nadziei i zaangażowanej rzeszy ludzi, dostrzec można pewną ciągłość: najważniejsze jest zjednoczenie z Bogiem i trwanie z Nim w jedności. Owocność tej modlitwy jest niepoliczalna, ponieważ Bóg sam powoduje jej wzrost.

Uroczystość kanonizacji miała miejsce 6 października o 10.00 rano. „Na chwałę Trójcy Przenajświętszej (...) ogłaszamy i ustanawiamy błog. Josemaríę Escrivá de Balaguer świętym i wpisujemy go do Katalogu Świętych, polecając, by odbierał on cześć w całym Kościele...”, uroczyście ogłosił Jan Paweł II. „Amen” wypowiedziane przez zgromadzenie wybrzmiało na zakończenie formuły kanonizacyjnej i wzruszony, rozradowany aplauz wzniósł się znad Placu Św. Piotra aż po zamek Sant'Angelo. Po zakończeniu Mszy św. Papież, który pragnął pozdrowić uczestników kanonizacji, przejechał papamobile w towarzystwie Prałata Opus Dei przez Plac i Via della Conciliazione. Podczas tego przejazdu dziesiątki małych dzieci otrzymały od Ojca Świętego błogosławieństwo i pocałunek w czoło.

Dnia 7 października rano „ w święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej “ Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników kanonizacji. Jan Paweł II odniósł się w swym przemówieniu do bezwarunkowej postawy służby wszystkim duszom, jakiej przykład dał nowy Święty, “ta postawa służby widoczna jest w jego oddaniu się posłudze kapłańskiej oraz w wielkoduszności, z której zrodziło się tak wiele dzieł na rzecz ewangelizacji oraz poprawy warunków życia najuboższych”. Biskup Javier Echevarría, Prałat Opus Dei, odprawił Mszę świętą dziękczynną na tym samym Placu św. Piotra.

Na zakończenie audiencji Patriarcha Teoctist, głowa rumuńskiego kościoła prawosławnego, oficjalnie pozdrowił Ojca Świętego. Uczestnicy audiencji poprzez wielokrotne oklaski wyrazili miłość tak wielu katolików z całego świata oraz ich wspólne pragnienie jedności.

Msze św. Dziękczynne

W dniach 8 i 9 października, w wielu bazylikach i kościołach Rzymu, miały miejsce Msze św. dziękczynne w 18 językach: angielskim, arabskim, czeskim, chińskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, indonezyjskim, japońskim, litewskim, łacińskim, niemieckim, polskim, portugalskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Wielu biskupów zwracało uwagę na uniwersalność myśli głoszonej przez nowego świętego. Tak więc wyrażali swą radość, że św. Josemaría Escrivá został włączony w poczet świętych, stając się tym samym dziedzictwem całego Kościoła.

Około 200 wiernych przybyłych z Hongkongu uczestniczyło we Mszy św. sprawowanej przez ks. Josepha Ti-Kang, arcybiskupa Taipei (Tajwan), która miała miejsce w kościele San Girolamo della Caritŕ. Mówiąc o życiu nowego świętego, abp Ti-Kang podkreślił, że “Miał on Daleki Wschód w swym sercu od najwcześniejszej młodości”. Ponadto przypomniał, że wartości pracy i miłości do rodziny głoszone przez św. Josemaríę są wartościami głęboko zakorzenionymi w kulturze chińskiej.

Bazylika Trinitŕ dei Monti stała się miejscem celebracji Mszy świętej dziękczynnej w obrządku maronickim. Mszę świętą koncelebrowali abp Paul Youssef Matar z Bejrutu i abp Bechara Rai z Byblos (Liban). Na zakończenie uroczystości abp Matar poprosił nowego świętego o łaskę “uświęcenia życia naszego i wszystkich ludzi”. Abp Byblos podkreślił, że słowo głoszone przez założyciela Opus Dei, powszechne powołanie do świętości, nie jest wezwaniem skierowanym “wyłącznie do nielicznych wybrańców”, lecz do całego świata.

Msza św. dziękczynna w języku holenderskim odbyła się w bazylice Sant’Apollinare i przewodniczył jej nuncjusz papieski w Holandii, bp François Bacqué.

Ponad 9.000 osób wzięło udział w uroczystości, jaka miała miejsce w bazylice Św. Pawła za Murami, dla pielgrzymów przybyłych z Hiszpanii. Mszy św. przewodniczył kardynał Madrytu Antonio María Rouco Varela wraz z abp Toledo i prymasem Hiszpanii Francisco Álvarez Martínez. Msza św. była koncelebrowana przez ok. trzydziestu arcybiskupów i biskupów oraz prawie stu kapłanów. W swej homilii kard. Rouco Varela podkreślił, że św. Josemaría był świętym Hiszpanem z uniwersalną duszą.

Kardynał Poupard, przewodniczący Papieskiej Rady ds Kultury, przewodniczył jednej ze Mszy św. w języku francuskim w bazylice Santa Maria in Trastevere. Kardynał wyjaśnił, że wezwanie do świętości głoszone przez nowego świętego jest zaproszeniem do zharmonizowania swego życia wewnętrznego i zewnętrznego, to znaczy, życia modlitewnego oraz czynności życia codziennego. We Mszy św. dziękczynnej, w której uczestniczyło 2.000 osób, wzięły również udział chóry z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz z Kamerunu.

Około 2.500 osób przybyłych ze Stanów Zjednoczonych zgromadziło się w bazylice Matki Bożej Większej, aby wziąć udział we Mszy św. sprawowanej przez Johna Myers, arcybiskupa Newark w New Jersey. W swej homilii abp Myers zachęcił zgromadzonych do tego, aby nie byli katolikami minimum oraz wyjaśnił, że świętość jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich chrześcijan. Dodał również, że powołanie Opus Dei nie jest powołaniem dla “elity katolików, lecz dla wszystkich katolików. To, czego się oczekuje, to oddanie, dyspozycyjność oraz pragnienie służby”. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni wyrazili swą wdzięczność poprzez owację zgotowaną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

W języku włoskim odbyły się dwie Msze św., którym przewodniczyli kardynałowie Giovanni Battista Re i Camillo Ruini, i które miały miejsce odpowiednio w bazylikach Dwunastu Apostołów oraz Św. Jana na Lateranie. Podczas homilii Wikariusz Papieski miasta Rzymu określił św. Josemaríę jako “kontemplującego oblicze Chrystusa”. Jego głębokie zjednoczenie z Chrystusem jest “wyjaśnieniem porywającego dynamizmu apostolskiego, jakim charakteryzowało się jego życie”. Dlatego też “Duch Święty ofiaruje nam poprzez przykład i naukę św. Josemaríi pewny punkt odniesienia do podjęcia ewangelizacji”.

W bazylice św. Eugeniusza

Uroczystości zorganizowane w związku z kanonizacją św. Josemaríi zakończyły się wieczorem 10 października uroczystym przeniesieniem jego szczątków doczesnych z bazyliki św. Eugeniusza do kościoła prałackiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Przeniesienie miało miejsce po zakończeniu ostatniej Mszy św. dziękczynnej odprawionej przez prałata Opus Dei bp. Javiera Echevarríę.

W swojej homilii, bp Javier Echevarría powiedział, że po tych niezapomnianych dniach kanonizacji, Opus Dei zaczyna nowy etap: “etap głębszej miłości do Boga, bardziej stałego zaangażowania w apostolstwo, hojniejszej służby Kościołowi i całej ludzkości. Jest to zdecydowanie etap pełniejszej wierności duchowi uświęcenia pośród świata, który nasz Zalożyciel zostawił nam jako dziedzictwo”. Ten nowy okres “ wskazuje Prałat “ jest czasem do “codziennego starania o osobiste nawrócenie”. W tych momentach “logiczne jest, że chcielibyśmy okazać naszą wdzięczność Janowi Pawłowi II i że powinniśmy ofiarować za jego osobę i intencje intensywną modlitwę, hojne umartwienie oraz pracę zawodową wykonaną z nadprzyrodzoną i ludzką doskonałoscią.”

Tego samego dnia rano Wikariusz Generalny Opus Dei, ks. Fernando Ocáriz przewodniczył innej dziękczynnej celebracji, w której podkreślił “pozytywny pogląd na świat, a w szczególności na pracę”, który miał św. Josemaría.

Uczestnicy uroczystości kanonizacyjnych, powróciwszy do swych rodzinnych krajów, mają przed sobą wzór do naśladowania w postaci św. Josemaríi, o którym Papież powiedział: “Podążając jego śladami, uświadamiajcie wszystkim ludziom, bez względu na rasę, stan społeczny, kulturę i wiek, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Przede wszystkim starajcie się o to, byście wy sami byli święci, zachowując ewangeliczną postawę pokory i służby, zawierzając się Opatrzności i nieustannie wsłuchując się w głos Ducha Świętego. W ten sposób będziecie “solą ziemi” i zajaśnieje “wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Słowa te przypominają i konkretyzują zachętę Duc in altum!, skierowaną na początku nowego Tysiąclecia do całego Kościoła przez samego Jana Pawła II.