Harambee Africa International

6 października 2002 r.: Kanonizacja Josemaríi Escrivy. Jako odpowiedź na jego społeczne przesłanie powstaje Harambee Africa International. Minęło dziesięć lat i Harambee sfinansowało 39 projektów w Afryce.

Inicjatywy społeczne

Dziesiąta rocznica działalności i wspomnienie św. Josemaríi stanowią dobry moment, aby wrócić pamięcią do korzeni oraz spojrzeć w przyszłość, i uczynić to poprzez wkład tych, którzy wspierali Harambee. Harambee – All Together for Africa – jest inicjatywą podjętą w duchu solidarności z okazji kanonizacji św. Josemaríi Escrivy. Celem Harambee jest promocja programów edukacyjnych w Afryce oraz o Afryce - programów rozwojowych w regionie podsaharyjskim i działań budzących świadomość w innych miejscach, promujących pozytywny wizerunek kultury afrykańskiej.

Afryka jest kontynentem z ogromnymi zasobami, ale także z poważnymi problemami. Problemy te stanowią naglące wezwanie dla wszystkich chrześcijan oraz kobiet i mężczyzn dobrej woli. Św. Josemaría powiedział: „Człowiek czy społeczeństwo, które nie reaguje na nieszczęścia lub niesprawiedliwości i nie stara się ich złagodzić, nie jest na miarę miłości Chrystusowego Serca. Chrześcijanie powinni być zgodni w jednym i tym samym pragnieniu służenia ludzkości. W przeciwnym razie ich chrześcijaństwo nie będzie Słowem i Życiem Jezusa: będzie tylko udawaniem, oszustwem wobec Boga i wobec ludzi”.

W języku suahili Harambee oznacza „jeden za wszystkich”. Jest to okrzyk używany przez rybaków przy wyciąganiu sieci na brzeg. Słowo to rozbrzmiewa, gdy podejmowane są zbiorowe wysiłki na rzecz dobra wspólnego, takie jak pomoc rodzinie w potrzebie lub budowanie nowej szkoły bądź kościoła. Każdy robi, co może, czy to poprzez swój wysiłek osobisty, czy to poprzez darowizny pieniężne lub w naturze - „wszyscy za jednego”: każdy daje i w zamian otrzymuje.

Harambee narodziło się wraz z organizacją komitetu ds. kanonizacji św. Josemaríi Escrivy. Jako konkretny wyraz wdzięczności Bogu, zgodnie z pragnieniem św. Josemaríi, w ramach Harambee 2002 wszyscy przybywający do Rzymu na kanonizację oraz wszystkie inne osoby, które wyraziły chęć pomocy, zostały poproszone o przekazanie skromnej kwoty pieniężnej na wsparcie programów edukacyjnych w Afryce. Idea polega zawsze na „szkoleniu trenerów”, tworzeniu „koła sukcesu”, które będzie stopniowo rozszerzać się obejmując każdą dziedzinę społeczeństwa. Edukacja otwiera drogę do pracy, niezależności oraz postępu materialnego i duchowego. Prawdziwym wyzwaniem dla Afryki jest stworzenie takich możliwości, aby Afrykanie mogli sami zaprojektować i wprowadzić postęp, rozwijając ich własny potencjał.

Od 2002 roku Harambee zapuściło korzenie i wyrosło w nowych miejscach. Od powstania udzieliło wsparcia 30 projektom w 18 krajach Afryki Podsaharyjskiej.

Główna praca realizowana przez organizację pozarządową Harambee Africa International (HAI) polega na zapewnianiu finansowania dla projektów edukacyjnych w regionie Afryki Podsaharyjskiej, które zostały założone i są prowadzone przez Afrykanów.

Ponadto HAI jest sponsorem nagrody w dziedzinie komunikacji międzynarodowej (International Communications prize) za reportaże telewizyjne i filmy dokumentalne o Afryce. HAI prowadzi także inne projekty formacyjne i komunikacyjne, których celem jest propagowanie wyważonego wizerunku Afryki, przełamującego stereotypy. Są to, na przykład, sympozja lub debaty, uroczystości Dnia Harambee, a także zestawy ćwiczeń dla szkół.

HAI prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania środków poprzez organizowanie imprez budujących świadomość w szkołach państwowych i publicznych, takich jak koncerty lub przedstawienia itp., przygotowywanie prezentacji dla potencjalnych darczyńców, lunche robocze z osobami wykonującymi różne zawody, apele do banków i przedsiębiorców oraz prezentowanie projektów współpracy organizacjom krajowym i międzynarodowym.

Więcej na: www.harambee-africa.org