FILM z Don Alvaro: Obowiązek świętości

Świeccy mają taki sam obowiązek świętości jak inni wierni — jak biskupi, kapłani — taki sam obowiązek świętości.

Filmy