„Bóg kroczy u naszego boku”- eBook z katechezami papieża Franciszka o nadziei

Idealna lektura na Adwent i nie tylko...

Magisterium Kosciola
Opus Dei - „Bóg kroczy u naszego boku”-  eBook z katechezami papieża Franciszka o nadziei

ePub eBook «Nadzieja - Katecheza Ojca Świętego».

Mobi eBook «Nadzieja - Katecheza Ojca Świętego.

PDF eBook «Nadzieja - Katecheza Ojca Świętego.Od grudnia 2016 do sierpnia 2017 papież Franciszek prowadził cotygodniowe katechezy o nadziei. „Nie można pozwolić, aby nadzieja nas opuściła, gdyż Bóg ze swoją miłością podąża wraz z nami, nie zostawia nas samych. Żywię nadzieję, ponieważ Bóg jest obok mnie. Wszyscy możemy tak powiedzieć, gdyż Bóg kroczy u naszego boku. Bóg nie zostawia nas samych, a Pan Jezus zwyciężył zło i otworzył nam drogę życia”.

Podajemy w formacie elektronicznym pełny cykl papieskich katechez zakończonych 25 października br. "Ten, kto poznał Jezusa, niczego już się nie obawia. I my również możemy powtórzyć słowa starca Symeona pobłogosławionego spotkaniem z Chrystusem po całym życiu strawionym na oczekiwaniu: „Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (Łk 2,29-30). Wtedy nie będziemy już potrzebowali niczego, nie będziemy już widzieli w sposób niejasny. Nie będziemy już niepotrzebnie płakali, bo wszystko przeminęło; także proroctwa, a nawet wiedza. Tylko miłość pozostaje, ponieważ ona „nigdy nie ustaje”. (por. 1 Kor 13, 8)".