Organizacija

Organizacija

Asmeninės prelatūros juridinė formą numatė Vatikano II Susirinkimas ir ji vis dar yra nauja bažnytinėje teisėje.