Vysk. A. Poniškaitis: "Kad krikščionis pasaulietis atpažintų pašaukimą dalyvauti Dievo darbe"

2015 m. birželio 22 d. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios Opus Dei steigėjo liturginio minėjimo proga.

Opus Dei
Opus Dei - Vysk. A. Poniškaitis: "Kad krikščionis pasaulietis atpažintų pašaukimą dalyvauti Dievo darbe" Vyskupas A. Poniškaitis ir Opus Dei regioninis vikaras Baltijos šalims mons. A. Lavin

Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Vilniaus vyskupas augziliaras A. Poniškaitis kartu su iš įvairių Lietuvos parapijų susirinkusiais kunigais. Vyskupas A. Poniškaitis per homiliją kalbėjo:

„Šv. Chosemarija kvietė įkūnyti, sumaterialinti dvasinį gyvenimą, padaryti jį vientisu, kad jis nebūtų tarsi šizofreniškas: iš vienos pusės – vidinis gyvenimas, artumoje su Dievu, o iš kitos pusės – visiškai kitoks, atskiras šeimyninis, profesinis, visuomeninis, kasdienos mažmožių gyvenimas. Juk gyvenimas iš tiesų yra vienas ir jis privalo būti šventas, kupinas Dievo. Neregimąjį Dievą mes sutinkame matomuose, materialiuose dalykuose, savo kasdienybėje. Jei Jo ieškotume tik kažkur kitur, prasilenktume su Juo, nes patys paprasčiausi žmogiškojo gyvenimo aspektai mums yra nuolatinės progos ir būdai susitikti su Jėzumi Kristumi“.

„Kalbame apie tai, kad reikia melstis už pašaukimus į kunigystę, į pašvęstąjį gyvenimą. Ir iš tiesų, to labai reikia. Tačiau taip pat itin svarbu, kad krikščionis pasaulietis atpažintų savo pašaukimą dalyvauti Dievo darbe, Jo Karalystės statyme pasauliečio būdu, naudodamasis savo, piliečio, teisėmis, sąžiningai atlikdamas pareigas politinėje, akademinėje, finansinėje ir kitoje profesinėje veikloje“.

Vaizdus iš šv. Mišių galite pamatyti svetainės fotogalerijoje.