Prelato kelionė į Singapūrą, Taivaną ir Pietų Korėją

Opus Dei prelatas vyskupas Chavieras Ečevarija (Javier Echevarría) pastoracinės kelionės gegužės mėnesį metu aplankė Singapūrą, Taivaną ir Korėją. Opus Dei apaštalinė veikla šiose šalyse prasidėjo atitinkamai 1982, 1985 ir 2009 metais.

Prelatas

Singapūras. Daugiau nei tūkstantis žmonių iš Singapūro bei kitų šalių susirinko į susitikimą su Prelatu. Atvyko daugelis iš Malaizijos, Indonezijos ir Vietnamo. Prelatas pabrėžė, kad „mums reikia didesnės širdies, tokios, kaip šv. Chosemarijos, kurioje tilptų žmonės iš visų pasaulio kraštų“.

Prelatas priminė, kad krikščionio gyvenimas yra sudarytas iš gilaus džiaugsmo, tačiau taip pat ir iš sunkumų akimirkų, o sunkumus įveikiame su Dievo malonės pagalba. Jis taip priminė Opus Dei žinios esmę: „Nesiekite ypatingų nuotykių savo gyvenimuose. Didžiausias nuotykis yra būti pasiruošusiam vykdyti Dievo valią kasdieniame gyvenime“.

Prelatas aplankė Singapūro arkivyskupą, apaštalinį nuncijų ir Melaka-Johor vyskupą. Pastarasis Prelato apsilankymas Singapūre įvyko 2008 metais.

Taivanas. Vizito Taivane pradžioje Prelatas aplankė Taivano arkivyskupą. Jis taip pat meldėsi rožinį Švč. Mergelės Marijos Stebuklingojo medaliono bažnyčioje, kur nuo 2007 metų taip pat yra gerbiamas šv. Chosemarijos atvaizdas.

Apie du šimtai žmonių, kurių dalį sudarė ne katalikai, susirinko į susitikimą su Prelatu Taivano sostinėje Taipėjuje. Prelatui klausimus uždavė motina, kuri dirba bendrojo lavinimo mokyklos mokytoja, jaunas vyras, ketinantis vesti ne krikščionę, studentas, jaučiantis savo galimą pašaukimą bei du universiteto studentai, norintys geriau tarnauti Bažnyčiai Taivane.

„Prašyk Dievo, - kalbėjo Prelatas,- kad padidintų mūsų tikėjimą, kad neišsigąstume ir kad būtume kupini pasitikėjimo, kad stengtumėmės mylėti ir tarnauti aplinkiniams, nedarydami išimčių. Nors mūsų artimieji bei kolegos ir nėra katalikai, mes esame vaikai to paties Tėvo, kuris mus be galo myli“.

Pietų Korėja. Prelato kelionė į Korėją, kur jis praleido dvi dienas, prasidėjo vizitu pas Tedžono vyskupą. Šiame mieste Opus Dei apaštalinė veikla prasidėjo prieš ketverius metus.

Prelatas taip pat aplankė apaštalinį nuncijų Korėjai, arkivyskupą Osvaldą Padiją. Rugpjūtį Korėjoje numatytas popiežiaus Pranciškaus apsilankymas.

Seule Prelatas susitiko su Opus Dei tikinčiaisiais bei jų draugais. Susirinkusieji klausė, be kita ko, apie šeimą bei vaikų auginimą, krikščionišką ugdymą, pašaukimą, apaštalavimą bei apie Šventąjį Tėvą.

Prelatas tvirtino: „Jūs turite išbraukti iš savo žodyno žodį „neįmanoma“, nes, nors ir būtų objektyvių sunkumų, „tikinčiam viskas galima“ (Mk 9, 23). Po susitikimo Prelatas susitiko su keletu šeimų bei su atvykusių kunigų grupe.