Kalėdinis Prelato sveikinimas

Monsinjoras Fernando Ocariz siunčia kalėdinius sveikinimus Opus Dei ištikimiesiems ir jų draugams.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Kalėdinis Prelato sveikinimas

Mano brangios dukterys ir sūnūs: tegu Jėzus globoja jus!

Šiomis eilutėmis siunčiu jums Šventų Kalėdų sveikinimus.

Tokiu pat metu pernai Don Javier paliko mus ir iškeliavo į Dangų. Prisiminkime jį su dėkingumu ir meile, ypač jo paskutinę maldą už kiekvieno iš mūsų ištikimybę.

Kviečiu jus dar kartą apsvarstyti šiuos mūsų Tėvo žodžius: „Pažvelkite į Kūdikėlį ėdžiose. Jis yra mūsų meilė. Žiūrėdami į jį suprasite, kokia tai didi paslaptis. Turime priimti šią paslaptį su tikėjimu, kuris leistų atrasti jos gylį („Kristus praeina pro šalį“ Nr. 13).

Kūdikėlio, kuris yra Dievas, paslaptis! Tegu Jėzus sustiprina mūsų tikėjimą, kad galėtume Jame matyti Dievą, kad per šį tikėjimą galėtume giliau kontempliuoti tiesą, jog „Dievas yra meilė“ (1Jn 4:8) ir kad Jis tapo Kūdikėliu dėl mūsų ir mūsų labui.

Su didžiu angelų paskelbtu džiaugsmu, kaip ir piemenys, rasime Jėzų su Marija ir Juozapu (plg. Lk. 2:16).

Jūsų Tėvas laimina jus su begaline meile,

Fernando

Roma, 2017 metų gruodžio 18 diena