Ar "Opus Dei" skirta ypatingiems žmonėms?

Dažnai užduodami klausimai

Ne. "Opus Dei" yra atvira visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų talentų, sugebėjimų ar socialinio statuso. Pašaukimą duoda Dievas, ir tarp "Opus Dei" narių rasite kuo įvairiausių žmonių. Kai "Opus Dei" veikia pakankamai laiko vienoje šalyje, socialinis jos narių profilis iš esmės atitinka tos šalies socialinį profilį. Pamatinis "Opus Dei" siekis yra skleisti visuotinį pašaukimą į šventumą, t.y., žinią, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas siekti šventumo, nesvarbu, kaip visuomenė vertina jo užimamas pareigas ir socialinę padėtį.

Bendrosios "Opus Dei" apaštalavimo iniciatyvos (mokyklos, ligoninės ir kitokie socialiniai projektai), suprantama, yra prieinamos visiems, nepaisant rasės, tautybės, religijos ar socialinės padėties.