Suri piiskop Javier Echevarria

Piiskop Javier Echevarria, Opus Dei prelaat, lahkus meie hulgast 12. detsembril, Guadalupe Jumalaema pühal kell 21.20 Rooma aja järgi.

Prelaadi poolt

12. detsembril, Guadalupe Jumalaema pühal kell 21.20 (Rooma aja järgi) lahkus meie hulgast Opus Dei prelaat, piiskop Javier Echevarria. Ta oli 84-aastane ning oli püha Josemaria, Opus Dei asutaja, teine järeltulija.

Monsenjöör Fernando Ocariz, Opus Dei auksiliaarvikaar, jagas talle mõni tund enne tema surma haigete salvimise sakramenti.

5. detsembril viidi piiskop Echevarria kopsuinfektsiooni tõttu haiglaravile Campus Biomedico Ülikooli haiglasse Roomas. Ta võitles infektsiooni vastu antibiootikumidega. Elu viimastel tundidel tekkisid tal aga komplikatsioonid, mis põhjustasid hingamisraskusi ning viisid lõpuks surmani.

Mons. Fernando Ocáriz loeb responsorium

Nagu näeb ette prelatuuri põhikiri, lasub prelatuuri tavapärane juhtimine nüüd auksiliaarvikaar mons. Fernando Ocariz’il. Vastavalt põhikirjale tuleb tal kokku kutsuda valimiskongress, mille käigus valitakse uus prelaat. Kongress peab aset leidma kolme kuu jooksul ja pärast valimiste toimumist peab see pälvima paavsti heakskiidu.

Piiskop Echevarria sündis 1932. aastal Madriidis. Seal kohtus ta ka püha Josemaria Escriva’ga. Aastatel 1953-1975 oli ta püha Josemaria sekretär. Hiljem määrati ta Opus Dei peasekretäriks ja 1994. aastal valiti ta prelaadiks. 6. jaanuaril 1995 ordineeris püha Johannes Paulus II ta Püha Peetruse basiilikas piiskopiks.

Eestit külastas ta esimest korda aastal 1993, mil ta tuli Tallinnasse õndsa Alvaro del Portillo saatjana. 2005. aastal oli ta üks piiskoppidest, kes pühitses ametisse piiskop Philippe Jourdan’i, Eesti Apostelliku Administraatori. Tema viimane visiit Tallinnasse leidis aset kõigest mõned nädalad tagasi, mil ta kohtus kümnete ja kümnete inimestega, innustades neid elama kristlastena oma igapäevast elu vastavuses Evangeeliumiga.