Svatý Pavel a první křesťané

Profesor John Wauck hovoří ve videu o vlivu apoštola Pavla na první křesťanské komunity. Délka 3,3 min