Sv. Pavel a božství Ježíše Krista

Profesor Bob Gahl vysvětluje, že apoštol Pavel měl velmi důvěrný vztah ke Kristu. Objevil v něm Syna Božího, Pána a Spasitele. Délka 1,8 min