Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému

Tajemství Nejsvětější Trojice je ústředním tajemstvím křesťanské víry. Mladá dívka se ptá svatého Josemarii, co by jí poradil, aby tomuto tajemství lépe porozuměla. Délka 1,7 min