Příjezd těla s rakví do prelátního kostela Santa María de la Paz