Návštěva v Murray Hill Place, regionálním ústředí Opus Dei v USA

Nabízíme vám virtuální návštěvu Murray Hill Place, regionálního ústředí Opus Dei v USA (na Manhattanu v New Yorku). Provázet vás bude v anglickém jazyce Terri Carronová, mluvčí Opus Dei v USA.

Fotografie, videa a audia

(Odkaz na video je níže na stránce. Zde uvedený text je výtahem z komentáře ve filmu.)

Murray Hill Place je víceúčelová budova, která stojí na Manhattanu na rohu Lexington Avenue a 34. Street. Je rozdělena do pěti částí: Ženské národní ústředí Opus Dei, mužské národní ústředí, konferenční centrum s 30 místnostmi (Murray Hill Conference Center), centrum aktivit pro univerzitní studenty a mladé profesionály (Schuyler Hall) a prostory pro tým, který celou budovu spravuje. Nepočítáme-li návštěvníky ubytované v konferenčním centru, má budova v současnosti 58 stálých obyvatel.

V roce 2005 celková návštěvnost aktivit v Murray Hill Place přesahovala 10 000. V průměrném měsíci se zde koná dvanáct rekolekcí (rekolekce je několikahodinová duchovní reflexe), pět kursů katolické nauky, čtyřicet praktických kursů duchovního života, pět konferencí na duchovní témata, dvě víkendová duchovní cvičení a jeden týdenní formační workshop pro členy Opus Dei. Každý měsíc je zde také osm vzdělávacích a kulturních přednášek a dalších pravidelných aktivit, které pořádá Murray Hill Institute zaměřený na společenské uplatnění žen.

Výstavba Murray Hill Place byla dokončena v roce 2001. Celkové náklady včetně pozemku, stavby a vybavení budovy činily 69 milionů dolarů. Prostředky byly shromážděny během 18 let. Na projekt přispělo více než pět tisíc osob, členů i nečlenů Opus Dei. Mezi nimi bylo padesát darů o hodnotě 100 000 dolarů nebo více.