Naučil mne modlit se jako blízká přítelkyně Ježíše Krista

Následující poznámky pocházejí od Bobo Lee Yuen Chun, pojišťovací agentky v Hong Kongu. Její manžel Brian je manažer nemovitostí.

Osobní svědectví

„Poprvé jsem slyšela o Josemaríi Escrivovi před více než dvanácti lety, když jsem studovala na univerzitě. Navštěvovala jsem tehdy lekce katechismu, abych se připravila na křest.“

„Jeho učení je pozváním k životu z víry. Pokusit se dosáhnout svatosti je snadné – prostě dělat svoji práci dobře, svědomitě vykonávat své úkoly a povinnosti a všechno odevzdávat Bohu.“

„Svatý Josemaría mne naučil modlit se jako blízká přítelkyně Ježíše Krista. Jak na to, vysvětluje v knize Boží přátelé: ‚Není správný křesťanský postoj pohlížet na přátelství s Bohem jako na poslední útočiště. … Ti, které milujeme, neustále vystupují v našich rozhovorech, touhách a myšlenkách. Stále si uvědomujeme jejich přítomnost. Stejné by to mělo být s Bohem.'“

„Připomíná mi, abych byla štědrá a přála si přinášet oběti, kterých si nikdo nepovšimne, když jsem s ostatními, zejména s mým manželem a dcerami. Zajisté, když to budu konat s láskou, Bůh to velmi ocení.“