Na svatořečení Josefa Vaze, apoštola Srí Lanky

Co udělat? Dostat se co nejblíže k oltáři nebo si najít co nejpohodlnější místo u obrazovky? Jak jsme předpokládali, Galle Face Green, obrovská planina na pobřeží moře, na které se konala 14. ledna 2015 hlavní událost návštěvy papeže na Srí Lance, byla přeplněná.

Osobní svědectví
Opus Dei - Na svatořečení Josefa Vaze, apoštola Srí Lanky Papež František na Srí Lance

Nakonec jsme se rozhodli propracovat se do sektoru, odkud bylo vidět na oltář. V mém sousedství byli lidé z celého ostrova. Se mnou byl můj přítel Roha, z Kolomba, mladý sociolog, který pracuje na projektech rozvoje a spolupráce. Mluví sinhálsky a anglicky. Vedle něho Vimala, paní, která přijela s rodinou z Jaffny, kde provozuje obchůdek s potravinami. Vimala, jež mluví pouze tamilsky, podnikla ze svého města dlouhou cestu. Speciální vlak, který je přivezl, vyjel o den dřív večer. Cestovali celou noc a přijeli brzy ráno.

MY, KATOLÍCI SRÍ LANKY, I KDYŽ JSME V MENŠINĚ, SI NAŠI ODPOVĚDNOST UVĚDOMUJEME. JEDNÁ SE O JEDINOU Z VELKÝCH NÁBOŽENSKÝCH SKUPIN, KTERÁ STMELUJE SINHÁLCE A TAMILY.

Mohlo by se zdát, že Rohan a Vimala nemají nic společného, ale přesto se společně modlí s papežem Františkem a děkují za svatořečení kněze Josefa Vaze, kterému oba vděčí za víru.

Na Srí Lance pokládáme svatého Josefa Vaze, i když je indického původu, za prvního svatého tohoto ostrova. A ne nadarmo. Koncem XVII. století víra, kterou zaseli portugalští misionáři, pod pronásledováním Holanďanů vyhasínala. Dalo se předpokládat, že kvůli nepřítomnosti kněží katolíci během několika generací vymřou. Josef Vaz si byl této situace vědom. Proto cestoval inkognito, převlečený za žebráka, aby katolíkům nabídl svou pomoc a znovu vybudoval církev. Po dvaceti čtyřech letech neúnavného kázání, s velkým ohrožením svého života, byl jeho cíl splněn. O tři sta let později bylo půl miliónu věřících, kteří se sešli s papežem Františkem, živoucím důkazem, jaké plody přinesla odvaha tohoto nového světce.

ZÁVISÍ TO JEN NA NÁS, ZDA PŮJDEME PŘÍKLADEM V ODPOUŠTĚNÍ, USMÍŘENÍ A SPRAVEDLNOSTI - TOTO JSOU NEJČASTĚJI PRONÁŠENÁ SLOVA PAPEŽE FRANTIŠKA V NAŠÍ DOBĚ.

Když jsme po obřadu Rohan a já procházeli davem, prosil jsem svatého Josefa Vaze, aby nám všem pomohl uvádět do praxe slova, kterými se na nás obracel František: „...prosím Pána, aby křesťané této země následovali příklad svatého Josefa Vaze, upevňovali se ve víře a měli stále větší podíl na vytváření míru, spravedlnosti a usmíření ve společnosti Srí Lanky. To od vás Pán chce. To vás učí svatý Josef Vaz. To si od vás církev žádá.“

Z Kolomba (Srí Lanka), Álvaro Hernández