Modlitba k donu Eduardu

Modlitba pro soukormou pobožnost

Eduardo Ortiz de Landázuri

Pane, náš Bože, který jsi naplnil láskou srdce svého služebníka Eduarda, lékaře, který bezvýhradně odevzdal svůj život druhým a to zvláště v rodině, jako učitel na vysoké škole a při starosti o nemocné. Učiň, abych tě i já nacházel a sloužil ti v lidech, kteří jsou blízko mne, zvláště ti, kdo trpí na těle a duchu. Rač oslavit svého služebníka Eduarda a uděl mi na jeho přímluvu milost, o kterou tě prosím... (prosba).

Amen

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva.

Ve shodě s dekrety papeže Urbana VIII. prohlašujeme, že v žádném případě nechceme předbíhat rozhodnutí církevní autority a že tato modlitba není nikterak určena pro veřejné uctívání.