Mariánský rok za rodiny

Bude zahájen 28. prosince 2014 s úmyslem modlit se k Panně Marii za rodiny celého světa.

Z Opus Dei
Opus Dei - Mariánský rok za rodiny

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, vyhlásil mariánský rok, který začne 28. prosince s úmyslem modliteb za rodiny. Na tento den připadá slavnost Svaté rodiny. Mariánský rok skončí tímtéž svátkem v roce 2015, který bude 27. prosince.

Prelát vyjádřil přání „vložit do rukou Panny Marie všechny potřeby církve a lidstva a věrně naplňovat úmysly Svatého otce".

Rozšířil toto pozvání i na ty, kdo dostávají v rámci iniciativ prelatury křesťanskou formaci.

Mezi jiným vybízí prelát v tomto mariánském roce k modlitbě v rodině s důrazem na různé modlitby věnované Matce Boží, jako jsou růženec a Anděl Páně. „Prostřednictvím Panny Marie - říká Mons. Echevarría - vylije Pán na církev a občanskou společnost přebohaté milosti."