Isidoro Zorzano, náš přímluvce v pracovních záležitostech

Jsem moc vděčná Isidorovi za milosti, které vyprošuje celé mé rodině, když nemůžeme najít práci.

Vyslyšené prosby
Opus Dei - Isidoro Zorzano, náš přímluvce v pracovních záležitostech

Moje sestra se stala nezaměstnanou. Prosili jsme o pomoc Isidora a když jsme skončili jednu novénu modliteb podle kartičky s Isidorem, zavolali jí. Konkrétně právě když jsme se domodlili poslední kartičku zazvonil telefon a na druhé straně telefonu jí nabídli práci za podmínek, které byly lepší, než v dřívější práci, a pracovní doba byla taková, že se mohla i lépe věnovat své rodině.

PRÁVĚ KDYŽ JSME SE DOMODLILI POSLEDNÍ KARTIČKU ZAZVONIL TELEFON A NA DRUHÉ STRANĚ TELEFONU JÍ NABÍDLI PRÁCI.

Moje neteř měla stipendium v jednom podniku, ale neměla žádnou vyhlídku, že s ní uzavřou smlouvu. Prosili jsme o to Isidora a nyní už má v tomto podniku pracovní smlouvu, s níž je velmi spokojená.

Slíbili jsme, že se k němu pomodlíme v kostele, kde je pohřben, abychom mu za tyto milosti poděkovali.