Informace k procesu

11. prosince 1998, když se splnily úřední formality, zahájil arcibiskup Pamplony kanonizační proces a konalo se první sezení diecézního procesu o jeho životě, ctnostech a pověsti svatosti.

Informace ke kauze

Diecézní šetření skončilo 28. května 2002. Autentické materiáy se neprodleně odeslaly do Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

V Kongregaci pro blahořečení a svatořečení je proces ve stavu Positio super vita et virtutibus.