Cesta preláta do Ruska

Mše v katedrále a přednáška v Moskvě, návštěva svatyně Panny Marie Kazaňské. To jsou místa, která prelát Opus Dei navštívil během pastorační návštěvy v Rusku.

Od preláta

Mše v katedrále

Mons. Paolo Pezzi, arcibiskup moskevský, a Mons. Javier Echevarría, prelát Opus Dei, celebrovali děkovnou mši v katedrále v Moskvě u příležitosti nedávného blahoslavení Álvara del Portilla.

Mše se účastnili věřící, kteří se účastní formačních setkání nabízených prelaturou Opus Dei. Moskevský arcibiskup kromě toho posvětil ikonu s vyobrazením blahoslaveného Álvara del Portilla. Na konci mše si mohli přítomní uctít relikvii následovníka svatého Josemaríi.

Na začátku mše poděkoval arcibiskup Mons. Javieru Echevarríovi za jeho návštěvu Ruska a rovněž za přítomnost členů prelatury v diecézi.

„Práce, kterou osoby Opus Dei v Moskvě a sv. Petrohradě uskutečňují," řekl biskup, „je pro diecézi vynikajícím a konstruktivním přínosem."

Přednáška v divadle v Moskvě

Mons. Javier Echevarría měl setkání s Moskvany, kteří se účastní formačních prostředků Opus Dei. Prelát zahájil setkání slovy „křesťanský život musí být radostný, musí to být nabídka lásky těm, kdo trpí".

Rovněž komentoval podobenství z evangelia o lidech pozvaných na svatbu, které se četlo při eucharistické slavnosti toho dne: „Jsme pozváni Ježíšem Kristem k přátelství a společenství s Ním. Evangelijní poselství není nic, co zastaralo a vyšlo z módy: je nové, Kristus je živý a bude s námi až do konce časů. Já jsem první, kdo ho prosí o pomoc. Od mých prvních kroků zde v Moskvě Ho prosím, aby naplnil ulice tohoto města svým požehnáním."

Jedna paní, matka čtyř dětí, se ho zeptala, jak by vysvětlil její rodině „význam eucharistie a to, že stojí za to obětovat půl hodiny přítomnosti na mši a další dvě hodiny cesty s malým dítětem".

„Eucharistie - odpověděl Mons. Echevarría - je potravou duše. Bez Ježíše nemůžeme žít plný život. Jak matka dává jíst svému dítěti, tak i Bůh nás živí svou láskou. Je pravda, že účast na mši si někdy žádá urazit dlouhou cestu, ale vidí snad zamilovaní nějakou překážku ve vzdálenosti, která je odděluje? Mše ti pomůže milovat více tvého manžela a tvé děti."

Další z přítomných se optal, zda může přiblížit, co znamená poselství Opus Dei. Prelát odpověděl, že to znamená žít spokojeně na zemi, ale s myslí obrácenou k nebi. Je proto nutné pracovat dobře, abychom mohli toto úsilí nabídnout Bohu: „Svatý Josemaría radil dát si na pracovní stůl křížek a vedle něj obrázek své rodiny. Opus Dei napomáhá tomu, abychom každý den prožívali co nejjednodušeji: v práci i rodině je mnoho příležitostí, jak milovat druhé, nezávisle na jejich náboženství."

Co to znamená být nástupcem dvou svatých, byla další otázka? „Byl jsem svědkem toho, jak svatý Josemaría a blahoslavený Álvaro žili pro druhé, od rána až do večera. Já, jako kdokoliv jiný, musím dennodenně bojovat s mými chybami. Proto vás prosím, abyste se za mě modlili."

Nakonec všechny vyzval, aby se modlili za Rusko, „jelikož, jak nám připomínal svatý Josemaría, opravdová a jedině účinná zbraň je modlitba".